1
2
3
 • 25 juli 2016

  Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) blijkt dat in het tweede trimester iets meer dan 70.000 hypothecaire kredietovereenkomsten werden gesloten voor een totaalbedrag van 7,7 miljard EUR, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van een jaar geleden is er over het tweede trimester een stijging van het aantal verstrekte kredieten met 8,6%. Het overeenstemmende bedrag ligt iets meer dan 16% hoger.

 • 20 juli 2016

  Tijdens de ECOFIN vergadering van 12 juli werden een nieuwe Richtlijn voor een transparant belastingstelsel, het programma van het Slovaaks voorzitterschap en conclusies over de BASEL IV-hervormingen door de Europese Raad goedgekeurd. De Europese Commissie deed enkele voorstellen om de regelgeving over de Venture Capital Funds en de Europese Sociale Fondsen voor Ondernemerschap aan te passen. 

Bedrijven: opgepast voor malware

 • 18 juli 2016

  De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) - in de volksmond antiwitwascel genaamd - heeft in 2015 voor 1,09 miljard EUR aan misdaadgeld opgespoord en doorgemeld aan de gerechtelijke autoriteiten. Hiervoor kan ze onder meer rekenen op instellingen die verdachte transacties melden, waaronder de financiële instellingen. 

 • 18 juli 2016

  Op donderdag 21 juli, de Nationale Feestdag, zullen de Belgische banken gesloten zijn. Febelfin raadt iedereen dan ook aan om tijdig zijn voorzorgen te nemen. De dag nadien, op vrijdag 22 juli, zullen de banken opnieuw de deuren openen.