1
2

Bedrijven: opgepast voor malware

  • 24 mei 2016

    Over de financiële sector wordt er dagelijks heel wat gezegd en geschreven. In kranten, op het internet, in vakbladen, studies, ... Het is dan ook niet altijd evident om alles te volgen en een goed overzicht te bewaren. Toch zou het jammer zijn om zo interessante literatuur mis te lopen. In de Febelfin rubriek "In depth" op deze website vindt u een selectie van studies over de financiële sector. 

  • 23 mei 2016

    Op 17 mei heeft de Europese Commissie een publieke hoorzitting over het Europees regelgevingskader voor financiële diensten georganiseerd en keurde ze de nieuwe cyber security-wetgeving goed. De volgende dag stelde de Europese Commissie haar landenspecifieke aanbevelingen voor 27 lidstaten vast.