2016: een positief jaar voor het hypothecair krediet

25 januari 2017

In 2016 werden er meer dan 260.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van 30 miljard EUR (exclusief herfinancieringen). Daarmee bevindt de Belgische hypotheekmarkt zich in 2016, net als in de voorgaande jaren, op een hoog niveau. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1 vandaag heeft gepubliceerd.

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in 2016 met meer dan 7%. In bedrag was er een stijging met meer dan 13%. Mede ten gevolge daarvan steeg ook het aantal verstrekte kredietovereenkomsten ten opzichte van 2015 met ongeveer 8%. Het overeenstemmende bedrag steeg met 16%.

Deze stijging was vooral merkbaar bij de kredieten voor de aankoop en de bouw van een woning.

 

"De lage rentevoeten hebben, net als vorig jaar, een sterk ondersteunend effect gehad op de kredietaanvragen en de kredietverlening", zo stelt Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. "Daarnaast gaf ook de aangekondigde aanpassing van de woonbonus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een impuls."

 

 

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor 2016 in vergelijking met 2015, met enige focus op het vierde trimester van 20162:

  • Het aantal kredietaanvragen (excl. deze voor herfinancieringen) is in 2016 gestegen met 7%. Het bedrag van de kredietaanvragen steeg met ongeveer 13%. Er werden bijna 370.000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van meer dan 46 miljard EUR.
  • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn zowel in aantal als in bedrag gestegen, met respectievelijk 8% en 16%. Er werden meer dan 260.000 kredieten verstrekt voor een totaal  bedrag van meer dan 30 miljard EUR (excl. herfinancieringen).
  • Er was in alle trimesters een sterke stijging van de kredietverlening merkbaar.
  • Het aantal kredieten voor aankoop (+13.300) lag meer dan 11% hoger dan in 2015. Ook het aantal bouwkredieten (+7.900) lag meer dan 32% hoger, na de terugval met 16% in 2015. Het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing en het aantal kredieten voor andere doeleinden (garage, bouwgrond …) kenden eveneens een stijging. Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-3.200) liep met 4% terug.
  • Wellicht mede door de aanpassing van de woonbonus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ingang van 01.01.2017 noteerde de kredietverlening in het vierde trimester fors hoger dan in het vierde trimester van 2015: er werden meer dan 67.000 kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 8,3 miljard EUR. Dit is, na 2014, het beste vierde trimester ooit.
  • Het aantal externe herfinancieringen daalde in 2016 met 30% ten opzichte van 2015, het absolute piekjaar inzake herfinancieringen. Niettemin werden er in 2016 nog 57.000 externe herfinancieringen verstrekt, het op één na hoogste aantal ooit.    
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg over gans 2016 tot bijna 150.000 EUR. In het vierde trimester bedroeg dit zelfs meer dan 153.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg over gans 2016 verder tot ongeveer 154.000 EUR. In het vierde trimester bedroeg dit zelfs meer dan 156.000 EUR.
  • In 2016 kozen nog steeds meer dan 9 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. In het vierde trimester was dit zelfs 93,5% van de kredietnemers. Door de lage rentevoeten is het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoeten gedaald tot minder dan 1%. In het vierde trimester van 2016 opteerde nog slechts 1 op de 300 kredietnemers hiervoor.

Grafieken

Kredietverlening in 2016 opnieuw op hoog niveau

Met een totaalbedrag aan verstrekte hypothecaire kredieten van meer dan 30 miljard EUR eindigt 2016 opnieuw op een hoog niveau.

Bron: BVK

Wellicht mede door de aanpassing van de woonbonus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ingang van 01.01.2017 noteerde de kredietverlening in het vierde trimester fors hoger dan in het vierde trimester van 2015: er werden meer dan 67.000 kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 8,3 miljard EUR. Dit is, na 2014, het beste vierde trimester ooit.

Overigens bereikte de kredietverlening in alle trimesters van 2016 een zeer hoog niveau. In 2016 was er in alle trimesters een sterke kredietverlening merkbaar.

Bron: BVK

Aantal kredietaanvragen steeg met 7%

Het aantal kredietaanvragen (deze voor externe herfinancieringen uitgesloten) is in 2016 met 7% gestegen ten opzichte van 2015. Voor dezelfde periode steeg ook het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen met 13%.

Bron: BVK

Aantal verstrekte kredieten

In 2016 werden er - de herfinancieringen buiten beschouwing gelaten - 8% meer hypothecaire kredieten toegekend dan in 2015, voor een totaalbedrag dat 16% hoger lag.

Bron: BVK (deze cijfers bevatten geen herfinancieringen)

Vooral kredieten voor de aankoop van een woning en bouwkredieten stijgen

Het aantal kredieten voor aankoop (+13.300) lag meer dan 11% hoger dan in 2015. Ook het aantal bouwkredieten (+7.900) lag meer dan 32% hoger, na de terugval met 16% in 2015. Het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing en het aantal kredieten voor andere doeleinden (garage, bouwgrond …) kenden eveneens een stijging. Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-3.200) liep met 4% terug.

Het aantal externe herfinancieringen daalde in 2016 met 30% ten opzichte van 2015. Niettemin werden er in 2016 nog 57.000 externe herfinancieringen verstrekt, het op één na hoogste aantal ooit.   

 
Bron: BVK

Gemiddelde bedrag van woon- en bouwkrediet stijgt fors

Het gemiddelde bedrag voor een krediet voor de bouw van een woning schommelt rond de 156.000 EUR. Dit is een stijging met bijna 13.000 EUR op 2 jaar tijd.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in 2016 op één jaar tijd eveneens met 8.000 EUR gestegen tot ongeveer 153.000 EUR, nadat het ook in de voorgaande jaren reeds met met verscheidene duizenden euros per jaar was gestegen.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor aankoop én renovatie is opgeklommen tot boven de 185.000 EUR

Bron: BVK

De (semi-)vaste rentevoet blijft het meest gekozen

Meer dan 9 op 10 kredietnemers (93,5% in het vierde trimester) koos in 2016 voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een oorspronkelijke periode van vastheid van 10 jaar of meer, wat niet verwonderlijk is in deze tijden van lage rentevoeten. Voor kredieten met een jaarlijks veranderlijke rentevoet wordt omzeggens niet meer geopteerd (nog slechts 1 op 300 kredietnemers in het vierde trimester van 2016).

Bron: BVK

Rekening houdend met de nog steeds zeer lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de consument dus duidelijk kiezen voor zekerheid.

Bron: NBB

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Wien De Geyter, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – press@febelfin.be).

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2016) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK onder de rubriek “Pers & cijfers”.

 

1 De 57 leden van de BVK nemen samen ongeveer 90% van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Samen bedraagt het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet van de BVK-leden einde 2016 ongeveer 192 miljard EUR.

2 Bij deze cijfers zijn de herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Meer over: