Actviteitenverslag 2016

Samenvatting: 

De financiële instellingen melden ongebruikelijke transacties bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), beter bekend als de antiwitwascel.

In 2016 kreeg de CFI 27.264 meldingen binnen. 20.229 meldingen of 75% daarvan waren afkomstig van de financiële sector.

De meer dan 27.000 meldingen leidden samen tot 9.360 nieuwe onderzoeksdossiers. 931 nieuwe dossiers werden op hun beurt doorgemeld aan het parket. Samen met de 2.577 aanvullende doormeldingen waren die goed voor 1,29 miljard EUR.