Afspraak tot structureel overleg tussen VDAB en Febelfin

6 oktober 2016

Op vraag van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters en naar aanleiding van de aangekondigde herstructurering bij ING vond vandaag een overleg plaats tussen de federatie van de financiële sector Febelfin en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB.

Febelfin heeft de snel evoluerende en ingrijpende context waarin de Belgische banken opereren geduid. Eveneens werden de reeds bestaande initiatieven in de sector betreffende vorming en begeleiding van werknemers toegelicht.

Vervolgens werd besproken hoe er op een structurele basis nauwer kan worden samengewerkt tussen beide organisaties om de transitie van de betrokken werknemers naar andere bedrijven en sectoren die op zoek zijn naar deze profielen zo vlot mogelijk te maken.

Er werden onder meer afspraken gemaakt over het intenser en gestructureerd uitwisselen van arbeidsmarktinformatie (welke competenties worden vandaag gevraagd op de arbeidsmarkt) en het zichtbaar maken van de profielen en competenties van de betrokken werknemers, zodat snelle matches kunnen worden gemaakt. Werknemers van financiële instellingen zijn immers in hoofdzaak hooggeschoold en bezitten vaak goede skills, hebben digitale ervaring en zijn meertalig. Bovendien zijn ze gewend een internationale snel evoluerende context te werken. 

In deze context zullen bijzondere inspanningen geleverd worden om door werk en opleiding verworven competenties zichtbaar te maken. Een ontslagen werknemer krijgt zo niet enkel een C4, maar meteen ook een CV, als een waar competentie-visum, waarmee hij/zij een nieuwe richting kan uitgaan. De VDAB kan daarmee dan snel aan de slag om de toekomstmogelijkheden van een betrokkene in kaart te brengen.

Vanuit het kabinet werd ook gevraagd om de nodige afspraken te maken met betrekking tot de zelfstandige kantoorhouders en hun personeel. Febelfin is bereid  op dit vlak overleg te plegen met de Beroepsvereniging van Zelfstandige financiële Bemiddelaars (BZB) en de sociale partners. Febelfin stelt voor om de bestaande instrumenten, in de context van het klassieke banknetwerk, als inspiratie te gebruiken voor de getroffen kantoorhouders en hun personeel, er rekening mee houdend dat een aantal van deze aangelegenheden reeds vervat zitten in afspraken binnen de paritaire comités.

Finaal zal ook bekeken worden of een soort draaiboek voor versterkte samenwerking kan worden opgesteld zodat bij toekomstige herstructureringen snel de nodige acties kunnen ondernomen worden. Er zal ook maandelijks worden samengezeten met Febelfin en de VDAB, onder leiding van minister Muyters, om de evolutie van de werkzaamheden te monitoren en te bespreken. Een volgende afspraak is reeds voorzien voor eind oktober.

Meer informatie

  • Kabinet Muyters: Thomas Pollet, woordvoerder minister Muyters - 0474 69 56 08
  • Febelfin: Mevr. Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – im@febelfin.be).
  • VDAB: Shaireen Aftab, woordvoerster VDAB - 0486 95 14 49
Meer over: