Algemene Vergadering BLV - 2013

23 april 2013

Event

Home

De Belgische Leasingvereniging nodigt al haar leden uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal doorgaan op dinsdag 23 april 2013 in het HUSA President Park Hotel te Brussel.

Programma
9:15 - 9:45Onthaalkoffie
9:45 - 10:00Openingswoord door de Voorzitter van de Vereniging
10:00 - 10:15
  • Evolutie van de leasingsector in 2012
  • Jaarrekening 2012 en begroting 2013
  • Verkiezing van het Directiecomité
10:15 - 10:45

Verslag van de commissies

  • Commissie onroerende leasing
  • Juridische commissie
  • Commissie boekhouding
10:45 - 11:15Pauze
11:15 - 11:45

Uiteenzetting door de heer Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin:
"Uitdagingen voor de Belgische financiële sector ten dienste van mens en economie"

11:45 - 12:30Uiteenzetting door de heer Etienne de Callataÿ, Chief Economist van Bank Degroof:
"Stand van zaken en vooruitzichten omtrent de crisissen in Europa"
12:30 - 12:45Varia
12:45 - 14:00Walking Lunch

 

Inschrijving
Factuurgegevens
Maaltijd informatie
Inschrijving
Factuurgegevens
Maaltijd informatie
Locatie

HUSA President Park Hotel
Koning Albert II-laan, 44
1000 Brussel

 

Contactpersoon

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Febelfin Events
+ 32 (0)2 507 68 82
events@febelfin.be

 

Tags: