Ambitie financiële sector moet omhoog

15/09/2018

Opiniestuk Febelfin in De Tijd

De “herdenking” van de start van de financiële crisis van 10 jaar geleden toont aan dat de relatie tussen de samenleving en de burgers enerzijds en de banken anderzijds nog steeds niet genormaliseerd is. De achterdocht en het wantrouwen blijft groot. Dit ondanks het gegeven dat de sector er intussen toch wel helemaal anders uit ziet dan 10 jaar geleden. Banken in België zijn kleiner en robuuster geworden. Producten zijn eenvoudiger geworden. Toezichthouders kunnen wangedrag met naam en toenaam aanklagen (“naming and shaming”) en mystery shoppen. Klokkenluiders zijn beschermd.  Er zijn heel wat structurele hervormingen geweest die de Belgische banken stabieler en schokbestendiger gemaakt hebben.

Maar met kapitaal, regelgeving en toezicht alleen koopt men duidelijk niet veel vertrouwen. Wie vergeten was hoe diep de financiële crisis de burger heeft geraakt, was meteen terug bij de les. Het spreekwoord “vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard” is hier perfect van toepassing. Vertrouwen moet je verdienen, elke dag opnieuw. Een illustratie van hoe je vertrouwen wint is de schijnbare tegenstelling tussen het vertrouwen in de bank als instelling en het vertrouwen in de bankier. De instelling scoort zeer slecht en blijft in het illustere gezelschap van andere instellingen als bv. de politiek helemaal onderaan de ladder bengelen. Het vertrouwen in de individuele bankier daarentegen, de man of vrouw van vlees en bloed die we ontmoeten in ons eigen dorp, is groot. We vertrouwen hem of haar onze persoonlijke of ondernemersdromen toe, en hebben veel vertrouwen dat veel van onze persoonlijke gegevens er in veilige handen zijn.

Het geeft aan dat we de relatie kunnen verbeteren door vooral daarop in te zetten. Het individuele, persoonlijke contact verbeteren. De dromen van de klanten echt op de eerste plaats stellen. Zorgen dat we de meest klantvriendelijke zijn op de belangrijkste momenten in het leven van onze klanten, maar ook als ze in moeilijkheden zijn. Mee de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen oplossen, zoals de vergrijzing en de nood aan een veel duurzamere planeet en samenleving. Of de garantie creëren op langdurige tewerkstelling. Die zaken waarvan mensen echt wakker liggen.

Voor de sector is het 5 voor 12...

Als de financiële sector zijn vandaag belangrijke plaats in de samenleving wil behouden of verbeteren zal het ambitieniveau omhoog moeten. Gaan voor de beste en meest transparante financiële producten, de hoogste graad van cyberveiligheid en gegevensbescherming. Een betere planeet nastreven door radicaal te kiezen voor duurzame investeringen en financieringen. De klant wil veiligheid én klantvriendelijkheid, rendement én bescherming, digitaal bankieren én persoonlijk contact, maatwerk én lage tarieven. De klant heeft gelijk. Als onze banken daarvoor gaan zal het vertrouwen terugkeren.

Meer over: