BEAMA

 • De Belgische financiële sector raadpleegt verschillende stakeholders in het kader van een voorstel voor een kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten. In de norm zijn een duurzaamheidslabel en een aantal minimale vereisten opgenomen waaraan zo’n product moet voldoen.

  Alle geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag, 25 april 2018, via de website van Febelfin het voorstel van kwaliteitsnorm nalezen, hun bemerkingen overmaken en een een korte enquête invullen.

 • De Belgische fondsensector kende tijdens het derde kwartaal van 2017 een stijging van 4,2 % onder impuls van netto inschrijvingen aangevuld door koerswinsten opgetekend door de onderliggende activa. Eind september 2017 bedroeg het netto actief van de in België publiek verdeelde fondsen 190,0 miljard EUR.

 • Het netto actief van de in België publiek verdeelde fondsen groeide aan tot 169,1 miljard EUR op het einde van het tweede kwartaal van 2016.

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het derde trimester van 2014 een toename met 4,2 % en dit onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen. Eind september 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 135,52 miljard EUR.

 • Belgian Asset Managers Association

  BEAMA is het acroniem van de vzw met benaming “Belgische Vereniging van Asset Managers”. De vereniging “BEAMA VZW” heeft tot doel om, zonder afbreuk te doen aan de autonomie van haar leden, het beroep van ‘Asset Management’ te vertegenwoordigen alsook de activiteit van ‘Asset Management’ in België te ontwikkelen, en zijn imago en dat van zijn leden te bevorderen.

 • BEAMA is voorstander van het drie pijler pensioensysteem dat een evenwichtig en complementair geheel vormt om de uitdaging van de toenemende vergrijzing aan te pakken.

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het tweede trimester van 2014 een toename met 6,4 % en dit onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen. Eind juni 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 130,10 miljard EUR.

 • Performance meting en attributie is een essentieel bestanddeel geworden in de value chain in de asset mamangement industrie.
 • De Belgische fondsensector kende gedurende het eerste trimester van 2014 een toename met 4,0 % en dit voornamelijk onder impuls van koerswinsten in tweede lijn aangevuld met netto inschrijvingen. Eind maart 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 122,28 miljard EUR. Gedurende gans 2013 steeg de Belgische fondsensector met 10,98 miljard EUR, ofwel 10,3%.

   

 • De 1e pijler wettelijke pensioenen zijn vandaag onvoldoende om het behoud van de levensstandaard te waarborgen. Ook de 2de pijler pensioenen die arbeidsgebonden zijn, zijn vandaag alsnog eerder gering. 

Pagina's