Barometer van de informatiemaatschappij 2014

Samenvatting: 

De barometer geeft een overzicht van de veranderingen in de informatiemaatschappij in België en analyseert de prestaties van ons land enerzijds in een internationale context en anderzijds in het kader van de doelstellingen van de 'digitale agenda voor Europa' (DAE), de digitale strategie voor de Europese Unie. Negen thema’s passeren de revue: het ICT-gebruik bij huishoudens en individuen, het ICT-gebruik bij ondernemingen, de elektronische handel, de onlineadministratie, de veiligheid, de digitale vaardigheden, telecommunicatie en infrastructuur, de sector van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en een internationale vergelijking.

Belangrijkste trends

  • De meeste indicatoren blijven vooruitgaan, in het bijzonder de uitrusting en het gebruik van het mobiele breedbandinternet.
  • Andere landen, en dan vooral onze buurlanden, scoren dan weer hoger op domeinen als de elektronische handel of het mobiele internet, wat betekent dat er voor ons land nog een marge voor vooruitgang is.
  • Uit bezorgdheid voor de veiligheid op internet heeft een deel van de Belgische internetgebruikers beschermingsmaatregelen genomen. Zo’n maatregelen zijn voor iedereen belangrijk, zowel voor particulieren als voor ondernemingen, aangezien cybercriminaliteit en andere frauduleuze daden (zoals fraude bij het internetbankieren) frequenter worden.
  • De infrastructuur voor vast breedbandinternet blijft het sterke punt in België. Dat vertaalt zich in een heuse vooruitgang van de snelle breedband (≥ 30 Mbps) in de ondernemingen en in een massale aanwezigheid van vaste breedbandverbindingen bij de huishoudens die thuis een aansluiting hebben. Deze situatie zorgt ervoor dat België de eerste plaats bekleedt in Europa voor de penetratie van het snelle breedbandinternet. Er is wel nog een groeimarge.
  • Wat ons land kenmerkt, is het kleine aandeel van de optische vezelkabels in de internetabonnementen. Als er geen extra investeringen worden gedaan, zou dat een rem kunnen zetten op de ontwikkeling van het ultrasnelle breedbandinternet (≥ 100 Mbps) in de zones die niet worden gedekt door de kabel- of de microvezeltechnologie (tot in huis of tot in het gebouw).
Meer over: