Externe governance

Hoe worden de beslissingen genomen?

  • De beslissingen binnen de Federatie worden genomen door de Raad van Bestuur Febelfin en de Raad van Bestuur Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB).

    Beide raden hebben een strategisch sturende rol en hebben beslissingsbevoegdheid. Zij vergaderen tweemaandelijks samen of bij een dringende aangelegenheid.
  • Daarnaast is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de BVB-afdelingen.

    De BVB-afdelingen komen tweemaandelijks samen of bij een dringende aangelegenheid. Er zijn vier verschillende afdelingen: universele banken, niet-universele banken, niche-activiteiten en financiële-infrastructuuraanbieders/financiële markten.