Brexitonderhandelingen op weg naar volgende fase

08/12/2017

De Europese Unie en de Britten hebben vanochtend een doorbraak bereikt in de onderhandelingen over de brexit. Als de Europese Raad op 15 december groen licht geeft, mag de tweede onderhandelingsfase van start gaan.

Akkoord over drie knelpunten

Er kwam vanochtend witte rook uit het kamp van de brexitonderhandelaars. Ze zijn het in grote lijnen eens geraakt over:

  • de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en van Britse burgers in de EU;

  • de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland;

  • de rekening die de Britten bij vertrek uit de EU moeten betalen.

Rechten van burgers

De EU-burgers zouden hun leven na de brexit kunnen voortzetten zoals voorheen in het Verenigd Koninkrijk: hun rechten om daar te leven, werken en studeren zullen gewaarborgd blijven. Voor burgers van het Verenigd Koninkrijk in de EU geldt net hetzelfde. Ook administratieve procedures zullen "goedkoop en simpel blijven", zo klinkt het.

Grens Noord-Ierland – Ierland

Over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland, dat wel tot de EU behoort, blijft de informatie vaag. Officieel luidt het dat het Verenigd Koninkrijk de unieke situatie van het Ierse eiland erkent en “belangrijke engagementen” is aangegaan om een harde grens met grensposten te vermijden.

Financiële regeling

Over de rekening die de Britten voor hun vertrek betalen, is nog niet veel bekend. Het zou gaan om 50 miljard euro. De Commissie zegt dat het Verenigd Koninkrijk de gemaakte afspraken zal nakomen, ook na 2020.

De drie bovenstaande punten worden in de komende maanden verder uitgewerkt tot een withdrawal agreement.

Start nieuwe onderhandelingsfase dichterbij

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, stelt dat er nu genoeg vooruitgang is geboekt om aan een volgende fase van de onderhandelingen te beginnen. Geeft de Europese Raad daarvoor op 15 december toestemming, dan mogen beide partijen nieuwe gesprekken opstarten over de transitieperiode en het nieuwe handelsverdrag.

Vooruitgang ook goed nieuws voor België

Febelfin juicht dit positieve nieuws alvast toe, maar stelt ook vast dat de onderhandelaars nog veel werk voor de boeg hebben. Er is bijvoorbeeld zo snel mogelijk duidelijkheid nodig over een mogelijke transitieperiode en over het nieuwe handelsverdrag.

We blijven de ontwikkelingen verder opvolgen. Het Verenigd Koninkrijk is immers een erg belangrijke handelspartner van België. Een harde brexit zou nadelige gevolgen hebben voor de Belgische economie en dus ook voor onze financiële sector.

Een harde brexit is duidelijk te vermijden, maar waar moet België dan wel op hopen? Op een akkoord dat de economische gevolgen zo veel mogelijk beperkt, dat verdedigbaar is voor alle partijen en de voordelen van de interne markt niet ondergraaft.

Meer over: