De LEI, voorwaarde om financiële transacties te verrichten

11/10/2017

Mededeling FSMA – Febelfin – VBO aan alle rechtspersonen die financiële transacties verrichten

1) Voor wie is deze mededeling van belang?

Voor alle rechtspersonen die transacties1 in financiële instrumenten2 verrichten.

2) Welke verplichtingen gelden er?

Vanaf 3 januari 2018moeten banken en beleggingsondernemingen die transacties in financiële instrumenten verrichten, uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag de volledige en nauwkeurige details van deze transacties melden aan de bevoegde autoriteit.4 Eén van de elementen die gerapporteerd moeten worden, is de identiteit van de opdrachtgever.

Vooraleer een bank of beleggingsonderneming een dienst mag verstrekken die tot gevolg heeft dat zij een transactie zal moeten melden die zij voor rekening van zijn cliënt heeft verricht, moet zij dus beschikken over de identificator van de cliënt.

Voor natuurlijke personen wordt als identificator het rijksregisternummer gebruikt5, voor rechtspersonen de ‘identificatiecode van juridische entiteit’ (of ‘Legal Entity Identifier’, kortweg LEI). Ook de bank of beleggingsonderneming zelf heeft een LEI nodig.

3) Wat moeten rechtspersonen doen om zich voor te bereiden?

Vanaf 3 januari 2018 moeten rechtspersonen die financiële transacties wensen te verrichten, beschikken over een LEI.

Zonder LEI zal het vanaf die datum niet meer mogelijk zijn om deze transacties uit te voeren.

Rechtspersonen kunnen een LEI verkrijgen bij een LEI-verstrekker, dit wil zeggen een organisatie die daartoe is gemachtigd door de Global LEI Foundation (GLEIF). Op dit moment zijn volgende LEI-verstrekkers in België gevestigd: GS1 Belgium & Luxembourg, Xerius et Acerta. Belgische rechtspersonen kunnen er echter ook voor kiezen om bij een buitenlandse aanbieder een LEI aan te vragen. Een overzicht van LEI-verstrekkers is te vinden op de website van de GLEIF.

Een bank of beleggingsonderneming kan met een volmacht ook een LEI aanvragen voor haar klanten. Klanten kunnen bij hun bank terecht om te zien of deze service wordt aangeboden.

4) Verdere informatie

Gelieve de mededeling FSMA_2017_08 dd. 6/06/2017 te raadplegen (afdeling 2.2.1 van deze mededeling zal aangepast worden, er is nu wel de mogelijkheid om bij een Belgische aanbieder een LEI te verkrijgen).

Gelieve ook de Briefing van de Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) over de Legal Entity Identifier te raadplegen.

 

1 Het begrip ‘transactie’ wordt verder toegelicht in afdeling 2.1.1. van mededeling FSMA_2017_08 dd. 6/06/2017.

2 Art. 26 (2) van de MiFIR-verordening stelt dat volgende financiële instrumenten betroffen zijn:

a) financiële instrumenten die tot de handel zijn toegelaten of worden verhandeld op een handelsplatform of waarvoor een verzoek om toelating tot de handel is gedaan;

b) financiële instrumenten waarvan de onderliggende waarde een financieel instrument is dat op een handelsplatform wordt verhandeld;

c) financiële instrumenten waarvan de onderliggende waarde een index of mand is die is samengesteld uit financiële instrumenten die op een handelsplatform worden verhandeld.

3 Dit is de datum vanaf wanneer de MiFIR-verordening moet worden toegepast.

4 Voor België is deze bevoegde autoriteit de FSMA.

5 Voor natuurlijke personen met een niet-Belgische nationaliteit wordt als identificator onder andere het paspoort- of identiteits-kaartnummer van hun eigen nationaliteit gebruikt.

Meer over: