De normen voor de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen liggen vast

29/01/2016

Vandaag publiceerde de FOD FInanciën een persbericht waarin de normen voor de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen zijn vastgelegd. In het licht van de budgettaire uitdagingen is er de laatste maanden namelijk een brede internationale consensus ontstaan om een einde te maken aan de internationale fiscale fraude. Volgens de FOD Financiën is een automatische uitwisseling van financiële gegevens de oplossing om de fraude, die voortvloeit uit het niet aangeven van financiële beleggingen in het buitenland, een halt toe te roepen. 

 

Zo werkt de FOD Financiën actief mee aan verschillende initiatieven waaronder: 

  • het FATCA-akkoord met de Verenigde Staten;
  • de uitwerking van een internationale CRS-norm (Common Reporting Standard- met het oog op een automatische uitwisseling op internationaal niveau en voor fiscale doeleinden van financiële instellingen;
  • de omzetting van de OESO-beginselen binnen de Europese Unie in een nieuwe richtlijn "administratieve samenwerking", die voorziet in een automatische uitwisseling van inlichtingen, waaronder financiële, onder de 28 lidstaten. 

Daarnaast is de FOD Financiën verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de gegevensuitwisseling met alle partnerlanden.

Het volledige persbericht vindt u hier

Meer over: