Beleggen

 • Het netto actief van de in België publiek verdeelde fondsen bevond zich met 169,3 miljard EUR op het einde van het derde kwartaal van 2016 in een status quo toestand in vergelijking met midden 2016. Het netto actief van de fondsen die hoofdzakelijk beleggen in vastrentende effecten noteerde een inkrimping van 4,5% gedurende het derde trimester van 2016. Het netto actief van “balanced funds” en aandelenfondsen steeg daarentegen met 1,8%.

 • 1,544 miljoen Belgen hebben per 30 september 2016 een gezamenlijk vermogen van naar schatting 17,27 miljard EUR via pensioenspaarfondsen opgebouwd. Het aantal spaarders via fondsen ligt hiermee 3,0% hoger dan per einde 2015. Naast het aantal spaarders, bereikt ook het spaarvermogen van de pensioenspaarfondsen een nieuwe all-time high.

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het eerste trimester van 2016, ondanks netto inschrijvingen, een lichte terugval van 2,7 %, toe te schrijven aan koersverliezen opgetekend in de onderliggende activa. Eind maart 2016 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 168,06 miljard EUR.

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het vierde kwartaal van 2015 een groei van 6,7 % en dit onder impuls van enerzijds netto inschrijvingen en anderzijds koerswinsten opgetekend in de onderliggende activa. Eind 2015 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 172,65 miljard EUR.

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het derde trimester van 2015 een tijdelijke terugval met 6,6 % en dit onder impuls van koersverliezen opgetekend in de onderliggende activa. Eind september 2015 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 142,78 miljard EUR.

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het tweede trimester van 2015 een toename met 4,3 % en dit onder impuls van koerswinsten gerealiseerd door de onderliggende activa aangevuld met belangrijke netto inschrijvingen. Eind juni 2015 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 153 miljard EUR.

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het eerste trimester van 2015 een toename met 4,2% en dit onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen aangevuld met koerswinsten gerealiseerd door de onderliggende activa. Eind maart 2015 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 147,47 miljard EUR. Het netto actief van de fondsen die hoofdzakelijk beleggen in vastrentende effecten kende een zeer lichte terugval gedurende het eerste kwartaal van 2015 van 0,1%. Het netto actief van de fondsen die hoofdzakelijk beleggen in niet-vastrentende effecten steeg tijdens deze periode met 5,6%.

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het vierde trimester van 2014 een toename met 4,5 % en dit onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen aangevuld met koerswinsten gerealiseerd door de onderliggende activa. Eind 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 141,58 miljard EUR.

 • Proton verdwijnt

  Binnen iets meer dan twee weken wordt het nieuwe jaar ingezet. Traditiegetrouw gaat dit gepaard met een aantal wijzigingen in alle domeinen van het dagdagelijkse leven. Ook op financieel en economisch vlak is dit niet anders. Febelfin zet de belangrijkste financiële wijzigingen in 2015 op een rijtje die een impact hebben voor de consument. 

   

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het derde trimester van 2014 een toename met 4,2 % en dit onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen. Eind september 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 135,52 miljard EUR.

Pagina's