Beleggen

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het derde trimester van 2015 een tijdelijke terugval met 6,6 % en dit onder impuls van koersverliezen opgetekend in de onderliggende activa. Eind september 2015 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 142,78 miljard EUR.

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het tweede trimester van 2015 een toename met 4,3 % en dit onder impuls van koerswinsten gerealiseerd door de onderliggende activa aangevuld met belangrijke netto inschrijvingen. Eind juni 2015 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 153 miljard EUR.

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het eerste trimester van 2015 een toename met 4,2% en dit onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen aangevuld met koerswinsten gerealiseerd door de onderliggende activa. Eind maart 2015 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 147,47 miljard EUR. Het netto actief van de fondsen die hoofdzakelijk beleggen in vastrentende effecten kende een zeer lichte terugval gedurende het eerste kwartaal van 2015 van 0,1%. Het netto actief van de fondsen die hoofdzakelijk beleggen in niet-vastrentende effecten steeg tijdens deze periode met 5,6%.

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het vierde trimester van 2014 een toename met 4,5 % en dit onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen aangevuld met koerswinsten gerealiseerd door de onderliggende activa. Eind 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 141,58 miljard EUR.

 • Proton verdwijnt

  Binnen iets meer dan twee weken wordt het nieuwe jaar ingezet. Traditiegetrouw gaat dit gepaard met een aantal wijzigingen in alle domeinen van het dagdagelijkse leven. Ook op financieel en economisch vlak is dit niet anders. Febelfin zet de belangrijkste financiële wijzigingen in 2015 op een rijtje die een impact hebben voor de consument. 

   

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het derde trimester van 2014 een toename met 4,2 % en dit onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen. Eind september 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 135,52 miljard EUR.

 • Belgian Asset Managers Association

  BEAMA is het acroniem van de vzw met benaming “Belgische Vereniging van Asset Managers”. De vereniging “BEAMA VZW” heeft tot doel om, zonder afbreuk te doen aan de autonomie van haar leden, het beroep van ‘Asset Management’ te vertegenwoordigen alsook de activiteit van ‘Asset Management’ in België te ontwikkelen, en zijn imago en dat van zijn leden te bevorderen.

 • Op 26 november hebben het Europese Parlement en de Europese Raad een voorstel van de Europese Commissie over Europese lange termijn beleggingsfondsen goedgekeurd. Twee dagen later heeft de Europese Commissie haar jaarlijkse groeianalyse voor 2015 bekendgemaakt en heeft haar beoordeling van de ontwerpbegrotingsplannen voor 2015 van de 16 eurozonelanden afgerond. U leest in deze EU Flash meer uitgebreide informatie over deze topics.

 • Duurzaamheidsrapport Febelfin

  In 2013 werd 3,05 miljard EUR opgehaald via duurzame spaarproducten. Een jaar eerder bedroeg dit nog 2,41 miljard EUR. Als we naar de duurzame beleggingen kijken, zien we in 2013 een daling tegenover het jaar ervoor: van 8,7 miljard EUR naar 7,7 miljard EUR. Toch tekent deze daling zich niet af in het aanbod aan kwalitatieve, duurzame beleggingsmogelijkheden.

 • Het regeerakkoord van 8 oktober maakt gewag van een verhoging van de beurstaks. Een dergelijke fiscale verhoging kan de fondsenbelegger op twee vlakken treffen: bij de verkoop van kapitalisatiedeelbewijzen door de spaarder en in het kader van actief portefeuillebeheer. BEAMA is verontwaardigd over deze maatregel en pleit dan ook voor een behoud van maximum plafonds en voor een standstill van de taks op beursverrichtingen voor fondsen. De actuele tarieven geheven op collectieve beleggingen zijn reeds bijzonder hoog (een veelvoud) in vergelijking met andere financiële instrumenten.

Pagina's