Beleggen

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het derde trimester van 2014 een toename met 4,2 % en dit onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen. Eind september 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 135,52 miljard EUR.

 • Belgian Asset Managers Association

  BEAMA is het acroniem van de vzw met benaming “Belgische Vereniging van Asset Managers”. De vereniging “BEAMA VZW” heeft tot doel om, zonder afbreuk te doen aan de autonomie van haar leden, het beroep van ‘Asset Management’ te vertegenwoordigen alsook de activiteit van ‘Asset Management’ in België te ontwikkelen, en zijn imago en dat van zijn leden te bevorderen.

 • Op 26 november hebben het Europese Parlement en de Europese Raad een voorstel van de Europese Commissie over Europese lange termijn beleggingsfondsen goedgekeurd. Twee dagen later heeft de Europese Commissie haar jaarlijkse groeianalyse voor 2015 bekendgemaakt en heeft haar beoordeling van de ontwerpbegrotingsplannen voor 2015 van de 16 eurozonelanden afgerond. U leest in deze EU Flash meer uitgebreide informatie over deze topics.

 • Duurzaamheidsrapport Febelfin

  In 2013 werd 3,05 miljard EUR opgehaald via duurzame spaarproducten. Een jaar eerder bedroeg dit nog 2,41 miljard EUR. Als we naar de duurzame beleggingen kijken, zien we in 2013 een daling tegenover het jaar ervoor: van 8,7 miljard EUR naar 7,7 miljard EUR. Toch tekent deze daling zich niet af in het aanbod aan kwalitatieve, duurzame beleggingsmogelijkheden.

 • Het regeerakkoord van 8 oktober maakt gewag van een verhoging van de beurstaks. Een dergelijke fiscale verhoging kan de fondsenbelegger op twee vlakken treffen: bij de verkoop van kapitalisatiedeelbewijzen door de spaarder en in het kader van actief portefeuillebeheer. BEAMA is verontwaardigd over deze maatregel en pleit dan ook voor een behoud van maximum plafonds en voor een standstill van de taks op beursverrichtingen voor fondsen. De actuele tarieven geheven op collectieve beleggingen zijn reeds bijzonder hoog (een veelvoud) in vergelijking met andere financiële instrumenten.

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het tweede trimester van 2014 een toename met 6,4 % en dit onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen. Eind juni 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 130,10 miljard EUR.

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het eerste trimester van 2014 een toename met 4,0 % en dit voornamelijk onder impuls van koerswinsten in tweede lijn aangevuld met netto inschrijvingen. Eind maart 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 122,28 miljard EUR. Gedurende gans 2013 steeg de Belgische fondsensector met 10,98 miljard EUR, ofwel 10,3%.

   

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het vierde trimester van 2013 een toename met 4,0 % en dit voornamelijk onder impuls van netto inschrijvingen. Eind december 2013 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 117,53 miljard EUR. Doordat eveneens de voorgaande kwartalen van 2013 gekenmerkt werden door netto inschrijvingen, aangevuld met koerswinsten, is de Belgische fondsensector met 10,98 miljard EUR, ofwel 10,3%, gestegen in de loop van 2013.

 • Begin januari 2014 treden verschillende nieuwe regels in werking. Ook worden de resultaten zichtbaar van verscheidene projecten waaraan de financiële sector in de loop van 2013 gewerkt heeft in overleg met verschillende stakeholders.

 • De Belgische fondsensector kende gedurende het derde trimester van 2013 een toename met 2,8 % en dit voornamelijk onder impuls van netto inschrijvingen. Eind september 2013 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 112,98 miljard EUR daar waar dit eind juni 2013 109,90 miljard EUR bedroeg.

Pagina's