Reglementering & toezicht

  • Op 11 oktober vond in Luxemburg een ECOFIN-vergadering plaats met op de agenda onder meer fiscale transparantie. De Europese Commissie kondigde op 28 september haar plannen aan om het bestaande transparantieregister uit te breiden en de Britse regering heeft aangekondigd dat ze pas in maart 2017 Artikel 50 voor de tenuitvoerlegging van de Brexit zal activeren. 

  • Capgemini publiceerde, in samenwerking met BNP Paribas Fortis, recent de 12e editie van hun World Payments Report. Dit rapport neemt de ontwikkelingen in het globale betalingslandschap onder de loep. Opvallend is dat de onderzoekers ervan overtuigd zijn dat een goede samenwerking tussen banken en FinTechs weleens de key to success kan zijn.  

  • Op 14 september stelde Juncker zijn jaarlijkse ‘State of the Union’ voor in het Europees Parlement, daarbij de nadruk leggend op het vervolledigen van de kapitaalmarktunie. De 27 EU-staatshoofden en regeringsleiders bespraken in Bratislava de toekomstige uitdagingen voor de Europese Unie. Daarnaast keurde het Europees Parlement de aanstelling van Julian King goed als nieuwe Commissaris voor de veiligheidsunie. 

  • Bratislava ontving vorige week zowel het EUROFI Financial Forum als de informele ECOFIN meeting. Tijdens de top van de G20-leiders in Hangzou, benadrukte de EU het belang van internationale fiscale transparantie.

  • Ondanks de zware hervormingen na de financiële crisis, blijven de uitdagingen voor de banksector legio, stelt KPMG op basis van onderzoek. Banken zullen vooral extra energie moeten steken in het bepalen van hun strategische koers en het opnieuw definiëren van hun businessplannen.

  • Als ondernemingen niet achterwege willen blijven, moeten ze de digitale transformatie ten volle omarmen. Heel wat opportuniteiten liggen hierbij op hen te wachten maar de transformatie gaat evenzeer gepaard met verschillende uitdagingen. Capgemini formuleerde in dit kader enkele aanbevelingen voor de uitwerking van een digitale strategie op maat.

  • Op 27 juli heeft de The European Systemic Risk Board (ESRB) de eerste “EU Shadow Banking Monitor” gepresenteerd. Diezelfde dag lanceerde de Europese Commissie een publieke consultatie voor een potentieel Europees regime voor individuele pensioenplannen. Op 29 juli publiceerde de Europese Bankautoriteit (EBA) de resultaten van de Europese stresstests.

  • Weet u graag alles over de rechtspraak van afgelopen jaar op het gebied van bank-en financieel recht? Mis de boeiende infosessie van Buyle Legal niet. Er zijn nog plaatsen beschikbaar! 

  • Tijdens de ECOFIN vergadering van 12 juli werden een nieuwe Richtlijn voor een transparant belastingstelsel, het programma van het Slovaaks voorzitterschap en conclusies over de BASEL IV-hervormingen door de Europese Raad goedgekeurd. De Europese Commissie deed enkele voorstellen om de regelgeving over de Venture Capital Funds en de Europese Sociale Fondsen voor Ondernemerschap aan te passen. 

  • De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) - in de volksmond antiwitwascel genaamd - heeft in 2015 voor 1,09 miljard EUR aan misdaadgeld opgespoord en doorgemeld aan de gerechtelijke autoriteiten. Hiervoor kan ze onder meer rekenen op instellingen die verdachte transacties melden, waaronder de financiële instellingen. 

Pagina's