Duurzaamheid

  • Het initiatief Energy Efficient Mortgages Action Plan (EeMAP) zet vandaag een volgende concrete stap voorwaarts met een tweede rondetafel in een reeks van nationale rondetafelgesprekken, waarbij dit keer de focus ligt op België. Het event, dat wordt georganiseerd in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), brengt experts samen uit de Belgische en Europese banksector, bouw, waarderingssector en engineering die sterk geïnteresseerd zijn in de energie-efficiëntie van gebouwen en de financiering ervan.

  • Financiële instellingen zijn ideaal geplaatst om het voortouw te nemen op weg naar duurzame financiering en bij uitbreiding een duurzame economie, wordt in het rapport "New Pathways - Building Blocks for a Sustainable Finance Future for Europe" geargumenteerd. Bedrijven en de maatschappij helpen zoeken naar oplossingen voor de toekomstige uitdagingen op het vlak van duurzaamheid, dat moet centraal staan in het businessmodel van elke financiële instelling.

  • Het financiële systeem in zijn geheel heeft onmiskenbaar een invloed op de duurzaamheid van de Europese economie. Die duurzaamheid heeft drie hoofdkenmerken die onderling samenhangen: het milieuaspect, het sociaal aspect en het economisch aspect.

  • De Febelfin website over duurzame financiële producten steekt sinds vandaag in een nieuw kleedje. Het resultaat: een nieuwe URL en een site die frisser oogt en een stuk overzichtelijker is.

  • De gemiddelde Belg doet het niet onaardig op het gebied van financiële vaardigheid. Zo gaat 70% van de Belgen goed om met zijn geldzaken. Deze positieve score qua gedrag zet zich echter niet volledig door in financiële kennis en financiële attitude, blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek van de OESO. In tijden van verregaande digitalisering is financiële kennis bovendien steeds meer rechtstreeks gelinkt aan digitale kennis. Uit een studie van de Gezinsbond blijkt echter dat niet elke Belg digitaal en financieel vaardig is.

  • Hoe groot kan de impact van wereldwijde financiële inclusie zijn? Op deze vraag tracht het McKinsey Global Institute in zijn laatste rapport een antwoord te vinden. Volgens de onderzoekers ligt de oplossing in de digitale revolutie: dankzij nieuwe technologieën kunnen financiële diensten goedkoper worden aangeboden. Hierdoor wordt niet alleen de financiële inclusie, maar ook de productiviteit van de economie gestimuleerd. 

  • Zowat iedere financiële instelling is op de digitale trein gesprongen. Er wordt massaal geïnvesteerd en businessmodellen worden opgesteld, maar zijn die inspanningen wel diepgaand en breed genoeg? In de studie van IDC probeert men een inzicht krijgen in de manier waarop banken zich wereldwijd aanpassen aan de digitale transformatie.

  • Onze samenleving boekte de afgelopen eeuwen een opmerkelijke vooruitgang: we beschikken over een goed onderwijssysteem, we worden allemaal ouder en hebben steeds meer toegang tot nieuwe technologieën. Helaas ging deze vooruitgang ook gepaard met negatieve gevolgen. Om deze negatieve gevolgen te counteren, werden door de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld. Ook de financiële sector bouwt mee aan een duurzame planeet en maatschappij.

  • Een jaar geleden startte het VBO met verscheidene werkgroepen in het kader van de taskforce ‘Vluchtelingencrisis’. Dankzij de talrijke ontmoetingen in dit kader en in zijn rol van bruggenbouwer pakt het VBO vandaag uit met een praktische leidraad voor werkgevers. Deze gids biedt antwoorden op vragen van werkgevers die werkzoekende asielzoekers en vluchtelingen willen tewerkstellen.

  • Dankzij de Europese basisbankdienst kan elke burger voor een beperkt bedrag een zichtrekening bij een bank openen en diverse bankverrichtingen verrichten. Dit recht geldt eveneens voor vluchtelingen en asielzoekers. Ngo’s en hulporganisaties hebben echter aangegeven dat hierover bepaalde onduidelijkheden bestaan. Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen heeft Febelfin, in samenwerking met haar leden, een FAQ opgesteld die toelichting geeft over de meest gestelde vragen.

Pagina's