Fiscaliteit

 • In de nasleep van de financiële crisis hebben tal van Staten met een begroting die onder druk staat, besloten om in de richting te gaan van meer transparantie op fiscaal gebied. In september 2014 hechtte de G-20 haar goedkeuring aan het gemeenschappelijk model van gegevensuitwisseling (‘Common Reporting Standard’) van de OESO, en nu wenst de Europese Unie de vruchten daarvan te plukken met het oog op een algemene toepassing van de uitwisseling van informatie op basis van de Richtlijnen uit 2011.
 • Totaal bankspecifieke lasten en heffingen

  Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, neemt kennis van de krachtlijnen van het federaal regeerakkoord zoals opgesteld door de ‘Zweedse coalitie’. De sector wacht verdere finale teksten af om zijn standpunt verder te bepalen. In eerste instantie is Febelfin tevreden vast te stellen dat het regeerakkoord maatregelen beoogt welke het ondernemingsklimaat – ook voor de financiële sector – ten goede moet komen.

 • In samenwerking met Febelfin heeft PwC een studie uitgevoerd waarin ze een reeks maatregelen tegen het licht houdt die de Europese en nationale wetgevers hebben opgesteld. Al deze regels moeten de bankensector beter bestand maken tegen financiële schokken maar hebben natuurlijk ook een impact op de sector. Voor elke maatregel werden twee scenario's opgesteld die deze impact reflecteren. Het weekblad Trends besteedt vandaag uitgebreid aandacht aan het artikel. Lees het hier!

 • Zoals in verschillende comité’s werd aangekondigd, zal de FSMA ons het nieuwe regime van Financial Planners voorstellen, zoals dit onlangs werd gestemd. Deze sessie is enkel bestemd voor onze leden.
 • "Mag de bank jouw beroep vragen?", vroeg Inspecteur Decaluwé zich deze ochtend af in zijn dagelijkse programma op Radio 2. Ja, dat mag ze en moet ze zelfs. De bank controleert de indentiteit van haar klanten zodat zij geen rekeningen onder een valse naam kunnen openen. Ook in het kader van de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme kijkt zij de gegevens van klanten na.   

 • Febelfin heeft op zondag 26 januari 2014 deelgenomen aan het RTL-TVi programma "Controverse". Rodolphe de Pierpont, hoofd Fiscaliteit en woordvoerder van Febelfin, lichtte er de positie van Febelfin toe omtrent ernstige fiscale fraude. 

 • In de zomer van vorig jaar keurde de regering een aantal maatregelen goed die moeten helpen om fraude beter te voorkomen en te bestrijden. Het nieuwe wettelijke begrip ‘al dan niet georganiseerde ernstige fiscale fraude’, waaraan strafrechtelijke gevolgen en sancties zijn gekoppeld, is echter vaag bij de concrete toepassing.

 • Begin januari 2014 treden verschillende nieuwe regels in werking. Ook worden de resultaten zichtbaar van verscheidene projecten waaraan de financiële sector in de loop van 2013 gewerkt heeft in overleg met verschillende stakeholders.

 • Sicav
  Verruiming van de taks op beveks - Hoe de roerende voorheffing correct toe te passen? In juli jl. nam de regering het besluit tot een verruiming van de taks op kapitalisatie-beveks belegd in schuldvorderingen. Die wijziging heeft grote gevolgen gehad voor de financiële bemiddelaars, die de roerende voorheffing moeten berekenen en inhouden.
 • Nieuw tijdschema en vooruitzichten. Wat zijn de praktische gevolgen voor de financiële instellingen ? Stand van zaken betreffende FATCA en de praktische gevolgen ervan Febelfin infosessie van 19/09/2013

Pagina's