Een blik op de toekomst: de financiële sector in 2017 volgens Deloitte

23/12/2016

Hoe zullen regelgevende thema’s de toekomst van de financiële sector beïnvloeden? En hoe kunnen bedrijven tegemoet komen aan de vele uitdagingen die hen te wachten staan? U leest het antwoord in het laatste “Financial Markets Regulatory Outlook 2017” van Deloitte. Wij vatten de belangrijkste conclusies hieronder voor u samen.

Terugblik op 2016

De studie vertrekt van de assumptie dat, in vergelijking met de meeste andere landen, Europese financiële instellingen te kampen kregen met moeilijkere uitdagingen. De grootste Europese organisaties, waaronder banken, hadden het moeilijk om zich aan te passen aan de nieuwe post-crisis economie die wordt gekenmerkt door een trage groei, lage rentevoeten en meer regelgevende onzekerheid. Vandaag, bijna 10 jaar na het begin van de crisis, worstelen verschillende bedrijven nog steeds met uitwerken van duurzame business modellen. Deze uitdagingen worden bovendien versterkt door een groeiende economische en politieke onzekerheid.

Financiële regelgeving in 2017?

Om een antwoord te bieden op deze situatie hebben de onderzoekers drie kernvragen geformuleerd:

  1. In welke richting zal de regelgevende slinger zich bewegen?
  2. Hoe kunnen duurzame business modellen ontwikkeld worden?
  3. Hoe zullen nieuwe technologieën de financiële sector veranderen?

Aangezien er geen kant-en-klaar antwoord op deze vragen bestaat, hebben de onderzoekers de belangrijkste trends, die aan de basis van deze kernvragen liggen, opgesomd. Het resultaat is een lijst van 11 uitdagingen voor de toekomst die kunnen worden onderverdeeld in vier kwadranten:

Macro-politieke onzekerheid

1. Brexit

De Brexit zal de standvastigheid van het regelgevend kader onder druk zetten en opent de deur voor verschillen in regelgeving tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Toezichthouders zullen nauwlettend moeten toezien hoe bedrijven omgaan met een lange periode van onzekerheid.

Regelgevende thema’s 

2. Afwikkelingsplannen voor banken in moeilijkheden

In 2017 zal de afwikkelbaarheid van banken een drijvende kracht worden achter de structurele hervorming van de Europese Unie. Het Single Resolution Board zal Europese banken aansporen om hun praktische paraatheid aan te tonen.

3. Financiële veerkracht van banken

De financiële veerkrachtigheid van banken zal in 2017 een belangrijk agendapunt worden. De Europese Unie zal echter voorzichtig zijn met het aannemen van nieuwe regels en haar eigen prioriteiten bewaken.

4. Gedrag en cultuur

Inspanningen om methodes te ontwikkelen die gedrag en cultuur in bedrijven op een correcte manier benaderen, zullen steeds vaker voorkomen. Prudentiële toezichthouders zullen bedrijven ook steeds vaker verantwoordelijk houden voor het aanhouden van foutieve gedragscodes.

5. Regulering van de nieuwe technologieën

Europese regulatoren zullen een actievere rol moeten opnemen in het aanmoedigen van innovatie en FinTech bedrijven. Toch zullen ze ook rekening moeten houden met de risico’s die deze nieuwe technologieën met zich meebrengen, de distributieplatformen en de manier waarop ze hierop zouden moeten reageren.

6. Cyber en IT veerkrachtigheid

Hoe men om dient te gaan met cyberrisico’s en IT veerkrachtigheid zal duidelijker worden wanneer het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hieromtrent specifieke verwachtingen formuleren.

Industriële evolutie

7. Openstellen van markten

Het aannemen van de post-crisis regels is niet alleen een uitdaging voor bedrijven, maar ook voor de structuur van financiële markten zelf. Deze regels stellen de markt open voor nieuwe spelers en zorgen tegelijk voor een hogere graad van competitie tussen de spelers onderling.

8. Evolutie van het handelslandschap

De introductie van nieuwe handelsplatformen en de inwerkingtreding van nieuwe clearing en margesorteringen vereisten zullen de manier waarop bedrijven handelsstrategieën ontwikkelen en uitwerken, veranderen.

Strategieën voor bedrijven

Sinds het begin van de financiële crisis is één van de grootste agendapunten hoe organisaties strategieën moeten ontwikkelen die op lange termijn werkbaar zijn. De volgende drie punten zijn hierbij van belang:

9. Zorgen voor een efficiënt wettelijk toezichtkader

10 .Zorgen voor een voldoende duurzaam business model

11. Zorgen voor een duidelijke governance strategie

Meer weten? U kan de volledige studie van Deloitte hier terugvinden. 

Meer over: