Evolutie hypothecair krediet april 2017

30/05/2017

Het aantal kredietaanvragen lag in april 2017 ongeveer 41% lager dan in april 2016. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen daalde met 32%. In april 2017 werd er, in bedrag, omzeggens 1,5% minder krediet verleend dan in april 2016. Het aantal verstrekte kredieten kende een daling met bijna 14%. 

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1.

Kredietaanvragen

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In april 2017 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met iets meer dan 41% in vergelijking met april 2016. Ook in bedrag was er een daling met 32% ten opzichte van vorig jaar.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken : kredieten voor de aankoop van een woning (-20%), kredieten voor de bouw van een woning (-34%) en renovatiekredieten (-49%), maar vooral op vlak van de externe herfinancieringen (-71%).

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In april 2017 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten iets minder dan 14% lager dan in april 2016. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde in mindere mate, met 1,4%.

Het aantal verstrekte kredieten voor de bouw van een woning (+6,9%) en voor de aankoop met renovatie (+6,7%) steeg ten opzichte van april vorig jaar. Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (-4,8%), de renovatie van een woning (-22,5%) en het aantal externe herfinancieringen (-25%) daarentegen daalden.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – press@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.


1 Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: