Evolutie hypothecair krediet derde trimester 2018

26 oktober 2018

In het derde trimester van 2018 werden er ongeveer 62.500 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van iets meer dan 8,5 miljard EUR (exclusief herfinancieringen). Dit is een stijging van het aantal verstrekte kredietovereenkomsten met 13% ten opzichte van het derde trimester van vorig jaar. In bedrag werd er 18% meer krediet verstrekt dan toen. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1 vandaag heeft gepubliceerd.

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in het derde trimester van 2018 met omzeggens 8% ten opzichte van het derde trimester van 2017. Ook in bedrag was er een stijging, met iets meer dan 11%.

"De lage rentevoeten blijven nog steeds een sterk ondersteunend effect hebben op de kredietaanvragen en de kredietverlening", zo stelt Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. "De aanpassing van de registratierechten in Vlaanderen voor de aankoop van een woning vanaf 1 juni 2018 leidde tot een  afwachtende houding van de consument in het tweede trimester, die volledig is gecompenseerd in het derde trimester."

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen2 voor het derde trimester van 2018 in vergelijking met het derde trimester van 2017:

  • Het aantal kredietaanvragen (excl. deze voor herfinancieringen) is in het derde trimester van 2018 gestegen met bijna 8% ten opzichte van het derde trimester van 2017. Het bedrag van de kredietaanvragen steeg eveneens, met meer dan 11%. Er werden iets minder dan 85.000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 12,3 miljard EUR.
  • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn in het derde trimester van 2018 in aantal gestegen met 13%, terwijl het overeenstemmende bedrag met 18% is gestegen. Er werden zodoende ongeveer 62.500 kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van 8,5 miljard EUR (excl. herfinancieringen).
  • De stijging van de kredietverlening deed zich voor over alle doeleinden heen. Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (+ 4.299) lag in het derde trimester van 2018 bijna 14% hoger dan in het derde trimester van 2017. Het aantal bouwkredieten (+ 1.418) lag meer dan 20% hoger, net als het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing (+ 456), dat een stijging met bijna 23% kende. Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (+ 835) kende een stijging met iets meer dan 7%. Het aantal kredieten voor andere doeleinden3(+ 237) kende een stijging met bijna 6%.
  • Het aantal externe herfinancieringen (+ 606) steeg in het derde trimester van 2018 met bijna 11% ten opzichte van het derde trimester van 2017. Er werden in het derde trimester van 2018 meer bepaald 6.250 externe herfinancieringen verstrekt voor een toaal bedrag van bijna 800 miljoen EUR.  
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg in het derde trimester van 2018 verder tot bijna 160.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet daalde in het derde trimester van 2018 lichtjes tot ongeveer 170.000 EUR. Het gemiddelde bedrag van de kredieten voor aankoop + verbouwing steeg fors tot 197.000 EUR.
  • In het derde trimester van 2018 kozen nog ongeveer 7 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoet blijft in het derde trimester vrij stabiel rond 8% van de verstrekte kredieten.

Aantal kredietaanvragen

Het aantal kredietaanvragen, zonder deze die betrekking hadden op een externe herfinanciering, kende in de loop van het derde trimester van 2018 een stijging met bijna 8% ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar. Het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen steeg eveneens, met iets meer dan 11%.

 

Bron: BVK

Aantal verstrekte kredieten in het derde trimester

In het derde trimester van 2018 steeg het aantal verstrekte kredieten, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, met ongeveer 13% ten opzichte van het derde trimester van 2017. Het overeenstemmende bedrag steeg met ongeveer 18%.

Bron: BVK

Het totaalbedrag van de in het derde trimester verstrekte kredieten bereikt daarmee opnieuw het hoogste niveau ooit in een derde trimester. Dit was ook reeds het geval in het eerste en tweede trimester van dit jaar.

Bron: BVK

Stijging van het aantal kredieten, ongeacht de bestemming

Er werden in het derde trimester van 2018 ongeveer 62.500 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van iets meer dan 8,5 miljard EUR – externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Ten opzichte van het derde trimester van vorig jaar was er een stijging waar te nemen over alle bestemmingen heen.

Er werden meer kredieten verstrekt voor de aankoop van een woning (+ 4.299, hetzij + 13,9%), voor de bouw van een woning (+ 1.418, hetzij + 20,6%), voor de aankoop + renovatie van een woning (+ 456, hetzij + 22,7%), voor de renovatie van een woning (+ 835, hetzij + 7,3%) en voor andere doeleinden4 (+ 237, hetzij + 5,9%).

Daarnaast kende in het derde trimester van 2018 ook het aantal externe herfinancieringen verder een stijging met 10,7%. Er werden meer bepaald nog 6.250 externe herfinancieringen verstrekt.

 
Bron: BVK

Gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning + verbouwing stijgt fors tot 197.000 EUR

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning + renovatie steeg in het derde trimester opnieuw fors tot ongeveer 197.000 EUR.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning kende in het derde trimester van 2018 een verdere stijging tot ongeveer 160.000 EUR.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de bouw van een woning stabiliseerde in de loop van het derde trimester van 2018 rond 170.000 EUR.

Bron: BVK

7 op 10 kredieten wordt aangegaan met een vaste rentevoet

In het derde trimester van 2018 kozen iets meer dan 7 op de 10 kredietnemers (72,5%) voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 19,5% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar. Zoals in het vorige trimester opteerde bijna 8% van de kredietnemers voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet.

 Bron: BVK

Rekening houdend met de nog steeds uiterst lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de Belgische consument dus in overgrote mate kiezen voor zekerheid. Door de historisch lage stand van de jaarlijks veranderlijke rentevoeten hebben ongeveer 8% van de kredietnemers hiervoor geopteerd. Maar ook in geval van een jaarlijks veranderlijke rentevoet wordt de consument door de wetgeving ten zeerste beschermd. Zo kan de veranderlijke rentevoet na aanpassing aan de evolutie van de toepasselijke referte-indexen nooit meer bedragen dan het dubbele van de initiële rentevoet.

Bron: NBB.Stat

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij de persdienst (02 507 68 31 – press@febelfin.be).

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2018 Q3) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK onder de rubriek “Pers & cijfers”.

 

1 De 58 leden van de BVK nemen samen ongeveer 90% van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet van de BVK-leden bedraagt eind september 2018 ongeve er 214 miljard EUR.

2 Bij deze cijfers zijn de herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

3 en 4 Garage, bouwgrond …

Meer over: