Evolutie hypothecair krediet in mei 2012

11 juni 2012

In mei 2012 werden er ten opzichte van mei 2011 37,7% minder hypothecaire kredieten afgesloten. De daling van de onderliggende bedragen was voor diezelfde periode minder sterk : -18,8%. Het aantal kredietaanvragen daalde met 28,6%. Het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen daalde met 10,7%. Deze resultaten blijken uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer. (1)

Zoals in de voorgaande maanden kan deze daling grotendeels toegeschreven worden aan het wegvallen van een aantal maatregelen ter bevordering van energiebesparende investeringen, wat zich vertaalt in een sterk verminderde vraag naar renovatiekredieten. Deze beweging staat in schril contrast met 2011, dat een topjaar was voor dat type van kredieten.

 

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije zes maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

 

 

In mei 2012 werden er 37,7% minder hypothecaire kredietovereenkomsten gesloten dan in mei 2011. In bedrag is er voor diezelfde maand eveneens een daling opgetekend met 18,8% ten opzichte van mei 2011.

 

Kredietaanvragen

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije zes maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

 

 

In mei 2012 werden er omzeggens 28,5% minder aanvragen voor een hypothecair krediet ingediend dan in mei 2011. In bedrag is er een minder sterke daling met iets minder dan 11% ten opzichte van mei 2011.

 

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Pamela Renders, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – 0477 39 99 79 – pr@febelfin.be).

 

(1) Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft bij het begin van elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op ongeveer 80% van de markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: