Evolutie hypothecair krediet mei 2017

04/07/2017

Het aantal kredietaanvragen lag in mei 2017 ongeveer 26,5% lager dan in mei 2016. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen daalde met bijna 16%.

In mei 2017 werd er, in bedrag, omzeggens 1,7% minder krediet verleend dan in mei 2016. Het aantal verstrekte kredieten kende een daling met bijna 14%.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1.

Kredietaanvragen

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In mei 2017 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met ongeveer 26,5% in vergelijking met mei 2016. Ook in bedrag was er een daling met bijna 16% ten opzichte van vorig jaar.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken : kredieten voor de aankoop van een woning (-3,4%), kredieten voor de bouw van een woning (-16,8%) en renovatiekredieten (-38,6%), maar vooral op vlak van de externe herfinancieringen (-65%).

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In mei 2017 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten iets minder dan 14% lager dan in mei 2016. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde in mindere mate, met 1,7%.

Het aantal verstrekte kredieten voor de aankoop van een woning (+5,2%), voor de bouw van een woning (+8,3%) en voor de aankoop met renovatie (+13%) steeg ten opzichte van mei vorig jaar. Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-21%) en het aantal externe herfinancieringen (-45%) daarentegen daalden.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – im@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.  


1 Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: