Evolutie hypothecair krediet november 2017

05/01/2018

Het aantal kredietaanvragen lag in november 2017 ongeveer 17,7% lager dan in november 2016. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag 11,7% lager. 

In november 2017 werd er, in bedrag, ongeveer 10% minder krediet verleend dan in november 2016. Het aantal verstrekte kredieten daalde met iets meer dan 15%.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1.

Kredietaanvragen

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In november 2017 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met ongeveer 17,7% in vergelijking met november 2016. Ook in bedrag was er een daling met ongeveer 11,7% ten opzichte van vorig jaar.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op bijna alle vlakken : de kredieten voor de aankoop van een woning (-1,8%), voor de bouw van een woning (-18,4%), de verbouwing van een woning (-28%) en de externe herfinancieringen (-52%). Enkel het aantal kredietaanvragen voor een aankoop met renovatie (+3%) kende een lichte stijging.

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In november 2017 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten iets meer dan 15% lager dan in november 2016. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde eveneens, met iets meer dan 10%.

Ook de daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op omzeggens alle vlakken:  de kredieten voor de bouw van een woning (-2%), voor de verbouwing van een woning (-24,5%), voor de aankoop met verbouwing (-1%), evenals met betrekking tot externe herfinancieringen (-57%). Enkel het aantal verstrekte kredieten voor de aankoop van een woning (+1%) kende een lichte stijging.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – press@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.

 


1 Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: