Evolutie hypothecair krediet oktober 2017

01/12/2017

Het aantal kredietaanvragen lag in oktober 2017 ongeveer 7,7% lager dan in oktober 2016. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag 0,8% lager. 

In oktober 2017 werd er, in bedrag, omzeggens 11% minder krediet verleend dan in oktober 2016. Het aantal verstrekte kredieten kende een daling met iets meer dan 18%.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1.

Kredietaanvragen

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In oktober 2017 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met ongeveer 7,7% in vergelijking met oktober 2016. Ook in bedrag was er een daling met ongeveer 0,8% ten opzichte van vorig jaar.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich inzonderheid voor op vlak van de kredieten voor de bouw van een woning (-6%), de renovatiekredieten (-17%) en de externe herfinancieringen (-44%). Het aantal kredietaanvragen voor de aankoop van een woning (+9%) en voor aankoop met renovatie (+17%) kende wel nog een stijging.

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In oktober 2017 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten iets meer dan 18% lager dan in oktober 2016. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde eveneens, met iets minder dan 11%.

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op vlak van  kredieten voor de bouw van een woning (-7%), voor de renovatie van een woning (-26%), evenals met betrekking tot externe herfinancieringen (-64%). Het aantal verstrekte kredieten voor de aankoop van een woning (+1%) en voor de aankoop met renovatie (+11%) steeg wel nog.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – press@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.


1 Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: