Febelfin Academy blaast 10 kaarsjes uit

27/10/2016

Febelfin Academy, het opleidingsinstituut van de financiële sector, viert vandaag haar tiende verjaardag.

Met meer dan 500 opleidingen en workshops per jaar en 300 trainers in hun netwerk is de academie het voorbije decennium uitgegroeid tot een gerenommeerde speler in de sector. Meer dan ooit maakt ze haar slagzin waar: learning, key for evolution!

Febelfin ging op verjaardagsbezoek en legde enkele vragen voor aan Ann Vanlommel, Managing Director, en Jeroen Pladijs, Digital Learning Manager bij Febelfin Academy.  

Febelfin Academy bestaat vandaag 10 jaar. Is het opleidingsinstituut nog hetzelfde als bij de oprichting?  

Ann: De Febelfin Academy van toen is niet meer te vergelijken met die van nu. In 2006 lag de focus van het opleidingsaanbod voornamelijk op het aanbieden van examens voor bankbemiddeling. Door allerhande bijkomende regelgeving op vlak van o.a. compliance, verzekeringen en kredietbemiddeling werd ons aanbod systematisch uitgebreid. Bovendien blijven de sociale partners investeren in opleidingen voor bepaalde "risicogroepen" binnen het personeel. Febelfin Academy bekijkt op hun vraag de opleidingsbehoeften in de financiële sector op continue basis om de employability van deze werknemers te verzekeren.

Jeroen: Ons doelpubliek is over de jaren heen ook ruimer geworden. Zo kunnen bijvoorbeeld ook notarissen, mensen uit de leasing-, auto- en IT-sector bij ons terecht voor een introductie in de financiële wereld. Waar vroeger enkel de bankmedewerker over de nodige financiële kennis moest beschikken, geldt dit nu elke werknemer die financiële producten aanbiedt. En die kan daarvoor uiteraard bij ons terecht.

Ann: Zo blijven we stelselmatig verder groeien. In 2006 zijn we gestart met 5 medewerkers, nu zijn we al met 15.

Krijgt vorming en training anno 2016 een andere invulling dan in 2006?

Ann: De tijd dat je met één studierichting je definitieve carrière koos, is voorbij. Al in 2006 kende men het belang van "levenslang leren" maar ik zie dat men steeds meer inzet op het verwerven van zoveel mogelijk skills door vorming en training om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen.

Jeroen: Als gevolg van digitalisering zijn er veel nieuwe leervormen ontstaan. Denk maar aan e-learning, webinars, video’s, mobile & social learning ... Wij geloven vooral in blended learning: het aanbieden van verschillende leervormen op maat van het individu. Als cursist heb je nu veel meer mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Ondanks deze nieuwe leervormen zien we dat face-to-facetrainingssessies nog altijd een meerwaarde bieden. Voor Febelfin Academy is het een uitdaging om een evenwichtig aanbod van leervormen te voorzien.

De burger wordt steeds mondiger en veeleisender. Zien jullie dit ook bij de cursisten?

Ann: Cursisten weten wat ze willen. Opleidingen moeten binnen hun eigen leertraject passen. Ook wil de cursist onmiddellijk toegang tot deze kennis. Bij een klassikale opleiding moet hij vaak enkele maanden wachten, bij andere leervormen zoals e-learning kan je direct op die behoefte inspelen.

Jeroen: Cursisten denken ook meer in termen van “What’s in it for me?”. Bij klassikale sessies verwachten ze meer interactiviteit. De prof wordt als het ware een coach.

Welke trends zullen de komende jaren steeds belangrijker worden of net afgebouwd worden?

Jeroen: De nadruk zal nog meer op het behaalde resultaat en het gedrag van de cursist gelegd worden. Past hij de aangeleerde kennis wel degelijk toe? Want daar is de consument uiteindelijk mee gediend. Ook internet is meer dan ooit de norm. De vraag naar e-learning blijft stijgen. Het gebruik van virtual reality (het simuleren van een leersituatie) zal hierbij steeds meer geïntegreerd worden.

Ann: Ook zal meer beroep gedaan worden op social learning. Mensen doen aan kennisdeling op fora of maken gebruik van wiki’s (websites waarop iedereen zelf informatie kan toevoegen of aanpassen, bv. Wikipedia) om kennis te vergaren. Febelfin Academy stelt bij elk leertraject een forum ter beschikking wat vooral handig is bij langere leertrajecten zoals private banking.  

Ook de banken voorzien vaak interne opleidingen. Is er nog voldoende toekomst weggelegd voor Febelfin Academy?

Ann: Ik ben ervan overtuigd dat er een mooie toekomst weggelegd is voor Febelfin Academy. Vroeger hadden de meeste grootbanken een eigen academie maar deze werden door de jaren heen fel afgeslankt. Toch blijft de behoefte aan opleidingen binnen de sector zeer groot. Febelfin Academy kan hier een antwoord bieden.

Jeroen: Ik verwijs ook nog even naar de nieuwe doelgroepen die eerder aan bod kwamen. Iedereen die financiële producten aanbiedt, moet over voldoende kennis beschikken en die mensen moeten ergens terecht kunnen.

Ann: In de financiële sector bestaat de opportuniteit om nog veel meer op sectorniveau te doen. Zo kost het opzetten van e-learning zeer veel. Samenwerking op sectorniveau zou hier mogelijks een oplossing zijn. Op dat vlak wil Febelfin Academy graag haar rol spelen.

En tot slot: wat brengt de toekomst?

Ann: De digitale revolutie kan je niet tegenhouden. Als werknemer moet je wendbaar genoeg zijn om daarop in te spelen. Er gaat veel geautomatiseerd worden maar met human capital kan je nog altijd het verschil maken. Mensen moeten zich continu blijven vervolmaken via welke leervorm dan ook. Een goede begeleiding is daarbij crucialer dan ooit en daarin ligt een taak voor Febelfin Academy weggelegd.

Meer informatie over Febelfin Academy is te vinden op www.febelfin-academy.be.

Meer over: