Febelfin-BEAMA zoekt een voltijdse medewerker

11/09/2017

Deze jobaanbieding is niet meer beschikbaar.

Febelfin-BEAMA zoekt ter versterking van haar secretariaat een voltijdse medewerker. 

Heb jij het gewenste profiel? Solliciteer dan zeker!

Jobprofiel

De vacature betreft een polyvalente job die een combinatie biedt van enerzijds studie- en analysewerk rond Europese en Belgische regelgeving m.b.t. vermogensbeheer en beleggingsfondsen en anderzijds verslaggeving van beleidsvoorbereidende werkgroepen.

Deze werkgroepen behandelen een hele waaier van onderwerpen die het business domein Asset Management & Private banking kunnen interesseren, inclusief het verzamelen van facts & figures en het opzetten van projecten die de operationele dagelijkse praktijk van onze leden ondersteunen.

In het kader van de matrixstructuur Febelfin-BEAMA wordt ook een gedeelte van de werktijd ingeschakeld in de ruimere onderwerpen of bekommernissen van Febelfin.

Opleidingsachtergrond en vaardigheden

 • Universitaire opleiding
 • Motivatie voor een beroepskeuze in de financiële sfeer.
  Ervaring hebben of op korte tijd kunnen opbouwen in het metier van ‘asset management en private banking’ is een voordeel.
 • Taalkennis: Drietalig (FR-NL-EN): zowel gesproken taal (telefoonoproepen van leden, werken en vergaderen in een meertalige omgeving) als geschreven taal (mailverkeer in 3 talen, redactie kleinere teksten)
 • Attitudes:
  • Interesse voor projectmatig werken. Spreekvaardig in groep. Belangstelling voor het uitwerken van voorstellen in diverse werkgroepen (ter voorbeeld van deze diversiteit: het kan gaan over aspecten rond boekhouding en IT-operations, fiscale en economische rapportering, juridische regelgeving omtrent beleggingsfondsen en vermogensbeheer).
  • Vlotte pen en enige kennis van presentatietechnieken. Aandacht voor een communicatie afgestemd op het doelpubliek.
  • Bereid tot zelfstudie om bepaalde thema’s beter te begrijpen. Al doende leren. Interesse voor actualiteit en maatschappelijk gebeuren.
 • Computervaardigheden: Volledig vertrouwd met MS Office pakketten zoals Outlook, Word, Excel, Powerpoint. Voor het documentenbeheer & knowledge database wordt Sharepoint gebruikt.

Takenpakket binnen BEAMA / de businessline Asset Management & Private Banking

De medewerker in onze ledenorganisatie speelt een grote rol in het opzoeken en verwerken van informatie ten behoeve van de leden. De informatie is ten dele “on the job” te vinden en te formaliseren middels de werkzaamheden van allerlei overleggroepen.

Voor de vacature die nu openstaat betreft het in hoofdzaak juridische en regelgevende materie, onder vorm van zowel individuele dossiers als teamactiviteiten:

Individuele verantwoordelijkheid voor:

 • Agendering en Verslaggeving van bepaalde werkgroepen;
 • Documentatie aanleggen rond een bepaald onderwerp (op zelfstandige wijze opzoekingen doen in diverse bronnen);
 • Steunend op input van deelnemers aan werkgroepen, de globale synthese ervan redigeren;
 • Ontwerpen van antwoord voorbereiden m.b.t. consultaties en position papers uitgestuurd door Belgische of Europese financiële autoriteiten.

Onderdeel teamwerking:

 • Aanleveren van content voor diverse publicaties van BEAMA en Febelfin (nieuwsbrief – technische documentatie - jaarverslag – country reports);
 • Aanleveren van updates voor de website (intern en publieke gedeelte);
 • Praktische organisatie van ledenvergaderingen, informatiedagen en workshops;
 • Elke medewerker staat ook in voor een aantal administratieve taken binnen het team.

Voorstelling BEAMA

De branchevereniging BEAMA heeft tot doel de bevordering en de ontwikkeling van het ‘Asset Management’ in België alsook de verdediging van de beroepsbelangen van haar leden.

Onder Asset Management wordt in ruime zin verstaan de bevordering, het beheer, de distributie en de administratieve verwerking van ICB’s, het institutioneel beheer, het beheer voor privé-cliënten en het beleggingsadvies. In die hoedanigheid vertegenwoordigt zij haar leden ten opzichte van de overheid en de bevoegde Belgische, buitenlandse of supranationale instellingen.

BEAMA groepeert sinds 25 maart 2004 de leden van de twee vroegere verenigingen BVICB ‑ABOPC en BVVB-ABGC. Sinds november 2014 heeft de vereniging het statuut van een VZW aangenomen. Meer informatie is beschikbaar op de site www.beama.be.

BEAMA maakt volgende indeling naar segmenten met betrekking tot Asset Management of vermogensbeheer:

 • het beheer, de distributie en de administratieve verwerking van ICB’s
 • het institutioneel beheer
 • het beheer voor privé-cliënten
 • het beleggingsadvies

Uit BEAMA-onderzoek komt naar voren dat de totale activa in vermogensbeheer voor Belgische en buitenlandse klanten in 2016 ongeveer 301,1 miljard EUR bedroegen.

Het vermogen onder collectief beheer is relatief het grootste onderdeel binnen het asset management, naast discretionair beheer en beleggingsadvies. De institutionele beleggers vormen de grootste klasse van klanten voor vermogensbeheerders.

BEAMA is tevens stichtend lid van de koepelvereniging Febelfin, Belgische federatie van de financiële sector (www.febelfin.be). De samenwerking Febelfin-BEAMA heeft concreet vorm gekregen via een matrix-structuur.

Voor zijn Europese vertegenwoordiging is BEAMA aangesloten bij de European Fund and Asset Management Association (www.efama.org). 

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact opnemen met

Meer over: