Financiële sector start publieke consultatie norm duurzame financiële producten

25 april 2018

De vraag naar duurzame beleggingen klinkt steeds luider in de maatschappij. Zo weegt maar liefst twee derde van de beleggers niet meer alleen de financiële aspecten van een belegging af, maar houdt in het beslissingsproces ook steeds meer rekening met ethische waarden, maatschappelijk belang, gezondheid en klimaat.

De financiële sector is zich bewust van deze evolutie en wil dan ook tegemoetkomen aan deze vraag. Om de beleggers meer betrouwbaarheid en transparantie te bieden, ontwikkelde de sector een kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten. De kwaliteitsnorm tekent een aantal minimale vereisten uit waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel in het beleggingsproces als in de beleggingsportefeuille. Voldoen de producten aan die vereisten, dan mogen ze ook daadwerkelijk worden verhandeld als duurzame financiële producten. Ook een duurzaamheidslabel ligt op de tafel.

De norm werd ontwikkeld met de volgende vijf principes in gedachten:

  1. Duurzame strategieën: de portefeuille wordt samengesteld en geëvalueerd op basis van beheersstrategieën gericht op duurzaamheid.
  2. Uitsluitingen: sommige bedrijven horen niet thuis in een duurzame portefeuille. Bedrijven die de mensenrechten en arbeidsrechten schenden, het milieu schaden of zich schuldig maken aan corruptie worden uitgesloten. Dit geldt ook voor de wapen-, de tabak- en de steenkoolindustrie. Met beleggingen in fossiele brandstoffen wordt zeer omzichtig omgesprongen.
  3. Transparantie: over het beleid rond betwistbare praktijken waarrond een maatschappelijk debat bestaat (zoals kernenergie, mijnbouw, bont, dierproeven, doodstraf en belastingontwijking) wordt open kaart gespeeld.
  4. Informatie: de belegger krijgt alle relevante informatie over het duurzame product op een duidelijke, begrijpelijke en vergelijkbare wijze. Deze informatie wordt centraal verzameld op een speciale website, in de vorm van een “Duurzaamheid ID” voor elk product.
  5. Toezicht: een onafhankelijke derde instelling controleert of het beheer en de portefeuille van een product wel strookt met het duurzaamheidsbeleid dat wordt vooropgesteld.

Het voorstel voor de norm werd eerst voorgelegd aan de professionele stakeholders, maar de financiële sector wil ook ruimer peilen naar de mening van het grote publiek. Die publieke consultatie start vandaag op 25 april 2018. Iedereen kan via de website van Febelfin het voorstel voor de kwaliteitsnorm nalezen, een enquête hierover invullen en zijn opmerkingen bij het voorstel doorgeven.

De definitieve kwaliteitsnorm zal worden gepubliceerd in juli zodat vanaf januari 2019 duurzame financiële producten het bijhorend duurzaamheidslabel kunnen verkrijgen.

Voor meer uitgebreide info over de norm en de enquête klik hier.

Meer info

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Rodolphe de Pierpont, woordvoerder van Febelfin, via press@febelfin.be of op het centrale persnummer 02 507 68 31. 

 

Meer over: