Financiering van ondernemingen: elk risico heeft zijn prijs

12/10/2018

De financiering van ondernemingen is en blijft een kerntaak van onze banken. De recordcijfers getuigen daarvan: in juni 2018 stond maar liefst voor 154,3 miljard EUR krediet aan ondernemingen uit.

Achter deze cijfers gaat een complex proces schuil waarbij de bank een aanvaardbare prijs voor het krediet bepaalt, in lijn met o.a. de verschillende risico’s die ze aangaat door een krediet toe te kennen.

Ondernemerskrediet in praktijk

Freddy Van den Spiegel, Prof. Dr. aan de Vlerick Business School en de VUB, heeft voor het tijdschrift Bank-en Financiewezen een artikel geschreven waarbij hij dieper ingaat op de prijszetting en de risico’s bij het verlenen van krediet aan ondernemingen.

Daarbij staat hij specifiek stil bij de problematiek van de funding loss, d.i. de vergoeding die de bank vraagt als een ondernemer zijn krediet vervroegd terugbetaalt. Van den Spiegel kaart aan dat in bepaalde gevallen de Belgische wetgeving een vergoeding voorschrijft die niet strookt met de risico’s die de bank heeft genomen op het toegekende krediet.

Freddy Van den Spiegel: “Er bestaat een brede consensus dat banken in staat moeten zijn de risico’s die zij nemen ook door te rekenen in de prijs van het krediet. Maar voor de vervroegde terugbetaling van sommige KMO-kredieten geldt dit niet. Dat werkt marktverstorend en kan het mechanisme van kredietverlening negatief beïnvloeden.”

Meer weten

Benieuwd geworden? U kunt hier het volledige artikel nalezen.

Meer over: