Hypothecair krediet: wegvallen van energie-besparende steunmaatregelen laat zich ook in februari voelen

8 maart 2012

Het aantal verstrekte hypothecaire kredieten daalde in februari 2012 met 26% tegenover februari 2011. Het overeenstemmende bedrag van de verstrekte kredieten daalde eveneens met ongeveer 16%.

Ook het aantal kredietaanvragen kende een daling met ongeveer 23%. Het overeenstemmende bedrag van de kredietaanvragen daalde iets minder sterk met 9%.

Dat blijkt uit cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer (1).

 

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije zes maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

 

 

In februari 2012 werden er 26% minder hypothecaire kredietovereenkomsten gesloten dan in februari 2011. In bedrag is er voor diezelfde maand eveneens een daling opgetekend met meer dan 16% ten opzichte van februari 2011.

 

Kredietaanvragen

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije zes maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

 

 

In februari 2012 werden er bijna 23% minder aanvragen voor een hypothecair krediet ingediend dan in februari 2011. In bedrag is er een minder sterke daling met ongeveer 9% ten opzichte van februari 2011.

 

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Pamela Renders, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – 0477 39 99 79 – pr@febelfin.be).

 

(1) Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft bij het begin van elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op ongeveer 80% van de markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: