Jaarverslag 2015 FSMA

Samenvatting: 

Het jaarverslag 2015 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) geeft toelichting bij de werkzaamheden van de FSMA binnen ieder van haar zes bevoegdheidsdomeinen: toezicht op de informatie door vennootschappen, producttoezicht, toezicht op de gedragsregels, toezicht op de marktoperatoren, kredietgevers en tussenpersonen, toezicht op de aanvullende pensioenen en financiële vorming.