KPMG Bank strategies and business models - capital myths and realities

09/09/2016

Ondanks de zware hervormingen na de financiële crisis, blijven de uitdagingen voor de banksector legio, stelt KPMG op basis van onderzoek. Banken zullen vooral extra energie moeten steken in het bepalen van hun strategische koers en het opnieuw definiëren van hun businessplannen.

De banksector heeft de laatste negen jaren een zware transformatie achter de rug. Nieuwe internationale wet- en regelgeving werd ingevoerd. Toch verkeren grote delen van de agenda nog in de ontwerpfase en zijn de hervormingen verre van compleet, volgens KPMG. Vooral op vlak van het creëren van een level playing field en de uitleencapaciteit van banken, zouden er nog bijkomende inspanningen nodig zijn. Ook zullen banken bij het invullen van hun strategieën niet alleen rekening moeten houden met veranderingen in toezicht en regelgeving, maar ook met een groot aantal commerciële uitdagingen waardoor ze hun businessplannen zullen moeten aanpassen.

Meer weten? U kan de volledige studie van KPMG hier nalezen.

Meer over: