Kredietbemiddeling vraagt kennis

08/11/2016

Iedereen die aan kredietbemiddeling doet, moet hiervoor de noodzakelijke beroepskennis kunnen voorleggen.

Ivo Van Bulck, Secretaris-Generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) geeft meer toelichting in de laatste editie van de newsletter van Febelfin Academy.

Lees hier mee:

"In 2013 heeft de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), los van enige wetgeving, een initiatief genomen om de kennisvereisten inzake consumentenkrediet voor kredietbemiddelaars en hun personen in contact met het publiek (PCP’s) sterk te verhogen.

In samenwerking met COMEOS en Febelfin Academy werd voor de kredietbemiddelaars inzake consumentenkrediet en hun PCP’s een verplicht examen, met bijhorende cursus, uitgewerkt.

Een dergelijke démarche was perfect verdedigbaar daar aan bankagenten en hun PCP’s reeds door de Wet van 22 maart 2006 inzake bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten kredietkennisvereisten werden opgelegd.

Met die maatregel wilde de sector de garantie bieden dat alle kredietgevers, professionele kredietbemiddelaars van consumentenkrediet, evenals kredietbemiddelaars in winkels en hun PCP’s, een actieve kredietkennis zouden bezitten.

Een correcte informatieverstrekking door competente bemiddelaars is immers in ieders belang met het oog op een gezonde kredietrelatie. De techniciteit en de complexiteit van de kredietverlening vragen daarom de nodige professionele kennis.

De sectorbeslissing heeft duidelijk een positieve dynamiek veroorzaakt in de bemiddeling van consumentenkrediet. De betrokken leden hebben zo bijvoorbeeld veelal van deze gelegenheid gebruik gemaakt om eveneens zelf in de nodige voorbereidende opleiding voor hun bemiddelaars te voorzien.

Naar aanleiding van de opname in Boek VII van het Wetboek Economisch Recht (WER), in 2015, van een wettelijk statuut van de kredietbemiddelaar inzake consumenten- en/of hypothecair krediet, werd het sectorinitiatief ook geregeld in dit wetboek. Aldus werd de kennisverplichting, zowel voor consumenten- als voor hypothecair krediet (dit laatste ten gevolge van de omzetting van de Europese richtlijn) wettelijk opgelegd aan alle kredietgevers, kredietbemiddelaars en hun PCP’s. Ook bankagenten en PCP’s die aan kredietverlening aan particulieren doen, vallen voortaan wat dit luikje betreft onder de kennisverplichting van Boek VII van het WER.

Febelfin Academy speelt hierin een zeer belangrijke rol als opleidings- en examencentrum. Per 31 oktober 2016 hebben reeds meer dan 7.600 kredietbemiddelaars het examen afgelegd bij Febelfin Academy."

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Febelfin Academy.

Meer over: