Laat ons uw vertrouwen winnen

13/09/2018

Na het Radio 1 interview van Karel Van Eetvelt over het vertrouwen in de banksector, verscheen er gisteren in De Standaard een lezersbrief waarin de houding van de sector aan de kaak wordt gesteld. Een antwoord kon dan ook niet uitblijven.

Beste mevrouw…

Vooreerst dank voor uw duidelijke brief waarin u terecht stelt dat onze banken in eerste instantie zelf moeten zorgen dat ze het vertrouwen van de burger terugverdienen. Dat is ook wat ik gisteren op radio 1 heb gezegd. Ze moeten dat doen door veel meer dan vroeger het maatschappelijke belang en de behoeften van hun klanten centraal te stellen in hun beleid. Dat is ook de handschoen die Febelfin wil opnemen. Mee werk maken van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de vergrijzing en de nood aan een veel duurzamere maatschappij en economie.

Als belangrijke financier van burgers en ondernemers en als ontwikkelaar van spaar- en beleggingsproducten kunnen we dat door meer dan in het verleden radicalere keuzes te maken voor mens en planeet. Uiteraard ook door klantvriendelijke oplossingen te zoeken die het dagdagelijks omgaan met geld gemakkelijker maar vooral ook transparanter maken. Ook daarvoor zijn we goed geplaatst en ook die ambitie hebben we.

We moeten ook transparanter zijn over onze kosten en hoe we die aanrekenen. Maar die kosten zijn er wel. Het veilig verplaatsen van geld van A naar B, zekerheid geven dat het op de juiste rekening terecht komt, controleren dat het niet over witwasoperaties gaat, vraagt én inzet van zeer goed werkende IT-systemen én van mensen. De bedrijven die dat ontwikkelen en de mensen die dat werk verrichten moeten correct betaald worden. Het is een misvatting te denken dat de klant die deze diensten gebruikt daarvoor niet zou moeten betalen. Ik hoop dat u het daarover met mij eens bent.

Ik vraag je niet om ons op basis van deze brief te vertrouwen. Je mag ons gerust kritisch blijven volgen. Ik hoop wel van harte dat we binnen enkele jaren samen kunnen zeggen dat het Belgisch bankenlandschap wel terug je vertrouwen verdient.

Karel Van Eetvelt

Meer over: