Lage rentevoeten blijven vraag naar hypothecaire kredietovereenkomsten ondersteunen in eerste trimester 2017

8 mei 2017

Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1 blijkt dat in het eerste trimester 62.000 hypothecaire kredietovereenkomsten werden gesloten voor een totaalbedrag van bijna 7,7 miljard EUR, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van een jaar geleden is er over het eerste trimester een stijging van het aantal verstrekte kredieten met 17%. Het overeenstemmende bedrag ligt 28% hoger. 

Toch moeten deze cijfers enigszins genuanceerd worden. In de laatste vier trimesters is het totale aantal kredieten, externe herfinancieringen niet inbegrepen, ieder trimester licht dalend. Waar er in het tweede trimester van 2016 nog meer dan 70.000 kredieten werden verstrekt, is dit in het eerste trimester van 2017 om en bij de 62.000 contracten.

Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de BVK : "De lage rentevoeten ondersteunen  nog steeds de vraag naar hypothecair krediet. Ondanks de licht dalende trend die in de laatste vier trimesters kan worden vastgesteld, blijft hypothecair krediet een zeer belangrijke rol spelen bij het verwerven van een woning. De terugbetalingscapaciteit vormt evenwel meer dan ooit het criterium voor verantwoorde kredietverlening."

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor het eerste trimester 2017 in vergelijking met hetzelfde trimester van 20162:

  • Er werden 62.000 hypothecaire kredieten verstrekt, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, voor een totaal bedrag van bijna 7,7 miljard EUR.
  • Ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar is er een stijging van het aantal nieuwe kredietovereenkomsten met 17%. Het verstrekte kredietbedrag lag 28,2% hoger.
  • Het aantal kredietaanvragen, zonder deze met betrekking tot externe herfinancieringen, kende in de loop van het eerste trimester ongeveer een status quo met een minieme stijging met 0,4% ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar. Het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen steeg daarentegen nog wel met 12,3%.
  • Ten opzichte van vorig jaar werden meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (+3.972, hetzij +14,5%), voor de bouw (+2.355, hetzij +36,9%) en voor de aankoop + renovatie van een woning (+605, hetzij +35,2%). Ook het aantal kredieten voor de renovatie van een woning  (+2.173, hetzij +15,9%) kende een stijging.
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning bleef in het eerste trimester van 2017 onveranderd op ongeveer 153.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg tot ongeveer 159.000 EUR.
  • In het eerste trimester van 2017 kozen opnieuw meer dan 9 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 7% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar.

Grafieken

Aantal kredietaanvragen

Het aantal kredietaanvragen, zonder deze die betrekking hadden op een externe herfinanciering, kende in de loop van het eerste trimester ongeveer een status quo met een minieme stijging met 0,4% ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar. Het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen steeg daarentegen nog wel met 12,3%.

Bron: BVK

Aantal verstrekte kredieten

In het eerste trimester van 2017 steeg het aantal nieuwe kredieten, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, met iets meer dan 17% ten opzichte van het eerste trimester van 2016. Het overeenstemmende bedrag steeg met meer dan 28%.

Bron: BVK

Bron: BVK

De stijging van de kredietverlening doet zich voor op omzeggens alle niveaus

Er werden in het eerste trimester van 2017 62.000 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 7,7 miljard EUR – externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Ten opzichte van het eerste trimester van vorig jaar werden er meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (+3.972 hetzij +14,5%), voor de bouw (+2.355, hetzij +36,9%) en voor de aankoop + renovatie van een woning (+605, hetzij +35,2%). Ook het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (+2.173, hetzij +15,9%) kende een stijging.

Daarnaast kende in het eerste trimester van 2017 ook het aantal externe herfinancieringen een stijging met 34%. Er werden nog bijna 12.000 externe herfinancieringen verstrekt.

 Bron: BVK

Gemiddelde bedrag van krediet voor de aankoop blijft stabiel op 153.000 EUR

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in de loop van het eerste trimester van 2017 stabiel gebleven op ongeveer 153.000 EUR.

Het gemiddelde bedrag van een bouwkrediet daarentegen steeg in het eerste trimester van 2017 tot ongeveer 159.000 EUR.

Bron: BVK

Kredietnemers kiezen in de meeste gevallen nog steeds voor een vaste rentevoet

Ook in het eerste trimester van 2017 kozen meer dan  9 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 7% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar.

 

Bron: BVK

Rekening houdend met de nog steeds uiterst lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de Belgische consument dus in overgrote mate kiezen voor zekerheid.

Bron: NBB.Stat

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand (02 507 68 31 – press@febelfin.be), woordvoerster van Febelfin.

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2017 Q 1) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK onder de rubriek “Pers & cijfers”.


1 De 58 leden van de BVK nemen samen ongeveer de totaliteit van de nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet van deze kredietgevers bedroeg einde maart 2017 ongeveer 195 miljard EUR.

2 Er is in deze cijfers geen rekening gehouden met de herfinancieringen.

Meer over: