Leaseurope over voorstellen nieuwe boekingmethoden leasingcontracten

16 mei 2013

Nieuwe voorstellen voor wijziging van de IFRS inzake de boeking van leasingcontracten kunnen een hinderpaal vormen voor de broodnodige economische groei in de EU.

Na jarenlange besprekingen over voorstellen tot wijziging van de internationale boekhoudnorm voor leasing- en verhuringscontracten hebben de IASB en FASB vandaag een ontwerp van aangepaste norm vrijgegeven voor publieke consultatie.

De raden van bestuur hebben gekozen voor het behoud van een ‘right of use’ benadering van de boekingswijze voor leasing, maar niettemin zijn de voorstellen ingrijpend gewijzigd sinds de jongste consultatie in 2010. Tot de belangrijkste wijzigingen behoren een herwerkte definitie van een leasingcontract en een verschillende benadering voor contracten betreffende enerzijds uitrustingsgoederen en anderzijds vastgoed.

De nieuwe voorstellen zullen nauwkeurig in detail moeten worden bekeken. Nu al is  Leaseurope, de beroepsvereniging die de Europese leasesector vertegenwoordigt, echter  van oordeel dat tal van vragen kunnen worden gesteld bij de kwaliteit van het concept en de haalbaarheid van de voorstellen. Volgens Leaseurope zullen die voorstellen dan ook niet resulteren in een verbetering van de financiële rapportering die opweegt tegen de kosten en inspanningen voor een wijziging in de huidige benadering van de IFRS-boekhouding voor leasing.

Tijdens een vergadering met de verantwoordelijken van Europese leasingverenigingen in Brussel vandaag, met het oog op een bespreking van de ontwerptekst, wees Directeur-Generaal van Leaseurope Tanguy van de Werve erop dat de Europese economie een groot risico loopt, als wordt geraakt aan het huidige boekhoudmodel voor leasing, dat steunt op een aantal principes en qua concept een samenhangend geheel vormt, binnen een context waarin de Europese beleidsverantwoordelijken ernaar streven om de toegang tot productieve activa voor ondernemingen te bevorderen om zo de groei aan te zwengelen. Er mag inderdaad niet worden vergeten dat de huidige boekhoudingsmethode een duidelijk beeld geeft van de economische waarde van de diverse bestaande leasingformules, gaande van de financiering van het gebruik van activa tot een oplossing in de vorm van een dienstenpakket waarbij de klant al zijn activagebonden behoeften de facto uitbesteedt aan een leverancier.

Leaseurope doet een oproep aan de Europese beleidsverantwoordelijken en aan de talrijke Europese ondernemingen die gebruik maken van leasing- en verhuringscontracten voor de aanschaf van de nodige uitrusting, om gebruik te maken van die consultatie met de bedoeling die boodschap over te brengen aan degenen die de norm vastleggen.

-----------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

Anne Valette
Head of Communications
+32 2 778 05 65
a.valette@leaseurope.org

Jacqueline Mills
Director, Asset Finance & Research
+32 2 778 05 66
j.mills@leaseurope.org

Further background on Leaseurope’s views on the proposed changes to IFRS lease accounting, as well as information on the European leasing market, can be found in Leaseurope’s Open Letter to the IASB (Oct 2012).

About Leaseurope

As a Federation, Leaseurope brings together 44 associations throughout Europe representing either the leasing, long term and/or short term automotive rental industries. The scope of products covered by Leaseurope's members ranges from hire purchase and finance leases to operating leases of all asset types (automotive, equipment and real estate) and also includes the rental of cars, vans and trucks. It is estimated that Leaseurope represents approximately 92% of the European leasing market.

For more information, please visit our website at www.leaseurope.org.

Meer over: