Leasingmarkt boomt in eerste semester 2016

30 september 2016

Leasing belangrijke financieringsbron voor starters en kleine ondernemingen

De totale leasingproductie - roerende en onroerende leasing samengenomen - steeg in het eerste halfjaar van 2016 maar liefst 37,1% ten opzichte van hetzelfde semester van 2015.

Daarmee groeide de totale productie tijdens de eerste 6 maand van 2016 aan tot meer dan 3 miljard EUR. Een cijfer dat laat vermoeden dat het recordniveau qua productie van voor de crisis dit jaar ruimschoots overschreden zal worden.

Dat blijkt uit cijfers van de leden van de Belgische leasingvereniging (BLV), op basis van de ondertekening van het contract. 

Citaat Guy De Ceuster, voorzitter BLV: “Tijdens de eerste maanden van 2016 is zowel de productie van onroerende als roerende leasing sterk gestegen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar kunnen we spreken van een toename met ongeveer 1/3e. De cijfers laten vermoeden dat de productie tegen eind dit jaar het recordniveau van 2008 ruimschoots zal overschrijden. Dit toont aan dat leasing een belangrijke financieringsbron is voor de Belgische ondernemingen, in het bijzonder voor starters en kleine ondernemingen.”

Leasingproductie stijgt fors

Met een productiebedrag van ruim 3 miljard EUR zagen de leden van de BLV hun gezamenlijke leasingproductie sterk stijgen tijdens de eerste 6 maand van 2016. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder gaat het over een stijging van ruim een derde of 37,1%.

In verhouding maakt roerende leasing het grootste deel uit van het totale leasingpakket. Ook in de eerste helft van 2016 is dit niet anders. Toch merken we echter eveneens een verdubbeling van de onroerende leasingproductie.

Roerende leasing1

De productie van roerende leasing steeg met 30%. Vooral de leasingproductie van equipment (productiemachines, kranen, bouwkundig materiaal …) kende een zeer forse toename, namelijk met 43,1%.

Onroerende leasing2

De productie van onroerende leasing bedroeg in de eerste helft van 2016 ruim het dubbele als in het eerste semester van 2015. Dit cijfer wordt beïnvloed door één specifieke grote deal, wat niet wegneemt dat zelfs zonder deze deal de toename fors zou blijven.

Leasingproductie op pre-crisis niveau

De leasingproductie bedroeg in 2015 4,8 miljard EUR en bereikte daarmee nagenoeg opnieuw het recordniveau van 2008.

België is één van de weinige Europese landen die al opnieuw het productiepeil heeft bereikt van voor de financiële crisis.

Met een productie van ruim 3 miljard EUR in de eerste helft van 2016, zal het recordniveau van 2008 dit jaar vermoedelijk ruimschoots overschreden worden.

Uitstaand volume stijgt mee

De stijgende cijfers voor de leasingproductie laten zich ook aflezen in het totale uitstaande volume aan leasing.

Midden 2016 bedroeg het uitstaand volume aan roerende en onroerende leasingcontracten 14,1 miljard EUR, of 7,8 % meer dan een jaar eerder.

Het totale bedrag aan uitstaande volumes voor onroerende leasing bedroeg 4,6 miljard EUR. Dat van de roerende leasing 9,5 miljard EUR.

Meer informatie

Meer informatie kan bekomen worden bij op het centrale persnummer 02 507 68 31 bij Anne-Mie Ooghe, Secretaris-Generaal van de BLV of bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin.

Neem zeker ook een kijkje op de vernieuwde website van de BLV: www.blv-abl.be

 

1 Roerende leasing is een investeringsvorm waarbij de leasinggever bedrijfsgoederen verwerft en ter beschikking stelt aan een leasingnemer in ruil voor een periodieke huurvergoeding. Op het eind van het contract is een aankoopoptie voorzien zodat de leasingnemer juridische eigenaar van het bedrijfsgoed kan worden.

2 Onroerende leasing is een investeringsvorm waarbij de leasinggever een (bestaand of op te richten) gebouw verwerft en ter beschikking stelt aan een leasingnemer in ruil voor een periodieke huurvergoeding. Op het eind van het contract is een aankoopoptie voorzien.

Meer over: