Leasingmarkt kent uitstekend jaar 2016

26/04/2017

2016 heeft zich een vruchtbaar jaar getoond voor de Belgische leasingmarkt. De productie van roerende en onroerende leasing samen steeg maar liefst een kwart (25,2% om precies te zijn) tegenover een jaar eerder en bedroeg 6 miljard EUR.1

Sterke cijfers voor roerende en onroerende leasing

De roerende leasing sterkte aan met 22,3%. De grootste groeisegmenten waren weggelegd voor bedrijfswagens (+56,7%) en computers en bureelmateriaal (+32,1%).

Ook de categorieën “industriële machines en uitrustingen” en personenwagens deden het prima, met een respectievelijke groei van 16,9% en 14,2%. Nemen we de bedrijfswagens en personenwagens, dan zijn zij samen goed voor de helft van de totale productie van 2016.

De groei van onroerende leasing tekende zich nog sterker af dan die van de roerende leasing. De leasing van gebouwen steeg namelijk met maar liefst 45,1%.

Publieke sector en landbouw trekken op

Wat opvalt binnen deze cijfers voor roerende en onroerende leasing is dat de twee sectoren die traditioneel gezien het minst gebruik maken van leasing - namelijk de publieke sector en de landbouw - het meest gegroeid zijn in 2016. Het voorbije jaar steeg de productie van leasing aan deze sectoren met respectievelijk 68,2% en 27,5%.

De uitstekende productiecijfers voor 2016 tekenen zich ook af in het totale uitstaande volume. Zo stond er het voorbije jaar voor 14,6 miljard EUR aan leasing uit. Het merendeel betrof roerende leasing met 9,9 miljard EUR. Onroerende leasing was goed voor 4,7 miljard EUR.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Belgische Leasingvereniging (BLV) dat gisteren werd voorgesteld.

Een boeiend jaar voor BLV

Uit dit rapport valt ook te noteren dat de BLV het voorbije jaar niet stilgezeten heeft.

Niet enkel door de sterke groeicijfers van leasing maar ook door een resem wetsvoorstellen, regelgevingen en initiatieven. Zo passeerden in de loop van 2016 onder meer de revue:

  • Het wetsvoorstel van Jef Van den Bergh (CD&V) om voertuigen te immobiliseren en verbeurd te laten verklaren bij verkeersrecidivisten, ook al is de chauffeur geen eigenaar van het voertuig (bv. bij een leasevoertuig);
  • De Programmawet die moet toestaan om douane- en accijnsschulden en penale boetes makkelijker in te vorderen via de inbeslagname van voertuigen, ook al is de chauffeur geen eigenaar van het voertuig;
  • De richtlijn tegen belastingontwijkende praktijken met een interestaftrekbeperking;
  • De antiwitwasregelgeving voor leasingbedrijven;
  • De wet overheidsopdrachten;
  • IFRS 16 (boekhoudkundige standaard voor de verwerking van leasing in de jaarrekeningen van leasinggevers en leasingnemers);
  • Het streven naar een Europese geharmoniseerde kredietcentrale;
  • Het financieren van de circulaire economie.

Wie meer wil weten over deze onderwerpen en wil weten welke impact ze hebben op de BLV en de leasingmarkt, kan hier het jaarverslag raadplegen.


1 Op basis van de ondertekening van het contract.

Meer over: