Relatie tussen de financiële sector en de economie (studie PwC)

PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft in samenwerking met Febelfin een cumulatieve impactanalyse gemaakt van een hele reeks Europese en nationale maatregelen die de bankensector beter bestand maken tegen financiële schokken (CRD IV, Bankenunie, depositogaranties, taks op financiële transacties,…).

Twee scenario's

Voor elk van die maatregelen werden twee scenario’s opgesteld: een scenario dat de impact van het huidig regelgevend kader in kaart brengt en een tweede scenario dat een additionele en strengere regelgeving hieraan toevoegt.

De impact van deze twee scenario’s op het Bruto Binnenlands Product valt niet te onderschatten. Het eerste scenario zou een structurele hap van 0,7% of 2,8 miljard euro uit het BBP nemen, zegt PwC. In het tweede en ‘strengere’ scenario zou dit zelfs oplopen tot 1,5% of 5,7 miljard euro.

Ook voor de tewerkstelling zouden deze maatregelen behoorlijk hard aankomen. Het eerste scenario brengt een totaal jobverlies in België. met zich mee van 25.000 banen. Het tweede scenario kost ongeveer 81.000 banen. Vooral bij de banken en de gelieerde sectoren (verzekeringen, financiële dienstverlening, vastgoed, ...) zou dit banenverlies voelbaar zijn.

 

Voor de volledige studie van PwC, klik hier.