Brexit - een potentiële zege(n) voor België

Brexit is geen ver-van-ons-bed-show. Er staat veel op het spel, zéker voor België. Door de nauwe handelsrelaties tussen ons land en het VK, zijn de Belgische economie en burgers sterker blootgesteld aan de gevolgen van Brexit dan deze van veel andere Europese landen. 

Wat de concrete impact zal zijn voor de Belgische economie, zal in grote mate afhangen van twee factoren. De eerste factor is de concrete vorm die Brexit zal aannemen. Hard of zacht? Met een overgangsakkoord? Of handelsbelemmeringen?... Dit kunnen Belgische politici slechts beperkt beïnvloeden via het Europese toneel. De andere factor hebben onze politici echter wel in handen: hoe anticipeert België op de nakende scheiding? Hoe kan België uit de hoek kruipen waar de spreekwoordelijke klappen zullen vallen?

Dit is geen evidente zaak. België dreigt niet alleen geraakt te worden in zijn import en export, bestaande economische activiteiten in België staan eveneens op het spel. Zo wegen meerdere financiële instellingen momenteel hun aanwezigheid in België af n.a.v. Brexit.

Brexit als katalysator

Er zijn spijtig genoeg verschillende elementen die de aantrekkelijkheid van België als vestigingsplaats verminderen: een loonkloof t.o.v. onze buurlanden, een hoge vennootschapsbelasting, veel filevorming, een fiscaliteit die stilaan een labyrint is waar Knossos trots op zou geweest zijn, en torenhoge bankentaksen als klap op de vuurpijl.

De rekening dreigt zo zwaar op te lopen voor ons land. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Brexit zou de katalysator kunnen zijn om paal en perk te stellen aan deze structurele zwaktes. Het zou mooi zijn als we later terugkijken op Brexit als de crisis die België heeft aangegrepen om zijn aantrekkelijkheid en competitiviteit wezenlijk te versterken.

Investeren in mobiliteit, een vereenvoudigde fiscaliteit, een stabiel wettelijk kader, een verbeterde digitale connectiviteit in Brussel en dergelijke meer, zouden stuk voor stuk opstekers zijn voor de Belgische economie.

Belgische troefkaarten

Daarnaast dienen de Belgische overheden snel werk te maken van een gecoördineerd, coherent en zichtbaar Brexit plan.

België bezit verschillende troeven die uitgespeeld kunnen worden om nieuwe activiteiten aan te trekken: een ongeëvenaarde centrale ligging in Europa, hoofdstad van de EU, kenniscentrum qua marktinfrastructuren en betalingsverkeer, voldoende kantoor- en woonruimte, een hoge levenskwaliteit, en een ambitieus fintech ecosysteem in volle ontwikkeling. Vele landen benijden ons bovendien internationale instellingen te herbergen zoals Euroclear, SWIFT en BNY Mellon. We mogen met recht en rede trots zijn op deze waardevolle troeven.

Met een duidelijk plan, slagvaardigheid en klare communicatie kan België van Brexit wel degelijk zijn eigen succesverhaal maken. Laten we samen ten volle die opportuniteit grijpen.

Yannick Adriaenssens, Senior Officer Economic Affairs & Communication @Febelfin