3 vragen aan Patrick Keusters, Dirk Wouters en Wim Hautekiet

Patrick Keusters, Managing Director Bank Degroof, Vertegenwoordiger nicheactiviteiten (zakenbanken)

Wat zijn de grootste uitdagingen voor uw marktsegment?

De sterk toegenomen regelgeving sinds de crisis (FATCA, EMIR, Basel III, ...) en MiFID II. Uiteraard zijn regels voor consumentenbescherming nuttig. Ze worden echter zonder onderscheid toegepast op instellingen met verschillende activiteiten, groottes en werkwijzen. De toepassing van de regels impliceert aanzienlijke aanpassings- en organisatiekosten. Sommige regelgeving leidt ook tot rechtsonzekerheid en kan een averechts effect hebben. Digitalisering vormt eveneens een belangrijke uitdaging.

Hoe omschrijft u de toegevoegde waarde van uw marktsegment?

De toegevoegde waarde van de nichebanken komt vooral tot uiting in de dienstverlening aan de klant. Enerzijds heb je de productlogica, anderzijds de klantenbenadering. De klantenrelatie is onze hoofdbekommernis. Nichebanken beperken zich ook tot een aantal specifieke activiteiten, in tegenstelling tot de grootbanken. Hun business model is stabieler omdat zij het grootste deel van hun inkomsten halen uit recurrente provisies. Hierdoor hebben ze trouwens de financiële crisis zonder al te veel kleerscheuren doorstaan.

Hoe ziet u de dialoog tussen de politieke en financiële wereld?

Soms is het moeilijk om onze specifieke behoeften en beperkingen onder de aandacht te brengen omdat de nichebanken slechts een klein sectorsegment vormen in termen van werkgelegenheid of balansomvang. Het kan dan ook niet anders dan dat wij soms het slachtoffer worden van maatregelen die niet aan onze specifieke situatie zijn aangepast.

Dirk Wouters, CEO Bank J. Van Breda & Co., Vertegenwoordiger niet-grootbanken    

Wat zijn de grootste uitdagingen voor uw marktsegment?

De uitdagingen voor de banksector gelden ook voor de spaarbanken: een vlakke rentecurve, digitalisering, regelgeving en heffingen. De bankenheffingen lopen voor de spaarbanken op tot 10% van het bankproduct, wat onhoudbaar en onevenwichtig is. Daarom is het positief dat het regeerakkoord deze heffingen evenwichtiger wil verdelen over alle bancaire activiteiten. Bovenal blijft het verder uitbouwen van onze cliëntgerichtheid en -tevredenheid onze eerste prioriteit.

Hoe omschrijft u de toegevoegde waarde van uw marktsegment?

Onze troef is de vertrouwensband met onze klanten. We realiseren dit door focus: regionaal zijn, specifiek voor gezinnen of voor ondernemers en vrije beroepen. We werken vaak met zelfstandige agenten die een stabiele klantenrelatie op lange termijn opbouwen, dikwijls over generaties heen. Voluit digitaal gaan en toch dicht bij de klant zijn, is de uitdaging. Op internet kan je dan wel zoeken naar het hoogste rendement, maar je vindt er geen professioneel advies over welk deel van je vermogen je best op een spaarboekje zet … 

Hoe ziet u de dialoog tussen de politieke en financiële wereld?

Het vertrouwen is nog niet hersteld: de publieke opinie blijft “de banken” stigmatiseren. Het is echter fout iedereen over dezelfde kam te scheren. Niet alle banken waren betrokken bij wat is misgelopen. We moeten de negatieve perceptie omdraaien door een goede dienstverlening, verantwoord gedrag, diversiteit in het landschap en een voldoende hoog eigen vermogen. We hebben begrip voor de noden van de regering, maar het vergt ook rendabiliteit om ons eigen vermogen te laten meegroeien met de kredietportefeuille. 

 

Wim Hautekiet, Voorzitter BNY Mellon, Vertegenwoordiger financiële infrastructuuraanbieders

Wat zijn de grootste uitdagingen voor uw marktsegment?  

De toenemende complexiteit in al onze activiteiten. Wij leveren wereldwijd diensten aan financiële instellingen, banken, pensioenfondsen en vennootschappen. Zij doen een beroep op onze knowhow tijdens elke fase van het investeringsproces. Ook regelgevers volgen onze activiteiten van nabij. Die complexiteit hoeft niet noodzakelijk nadelig te zijn voor onze klanten: we zoeken en vinden voortdurend nieuwe oplossingen om hun rendement te maximaliseren.

Hoe omschrijft u de toegevoegde waarde van uw marktsegment?

Betrouwbaarheid en wederzijds vertrouwen komen op de eerste plaats. Het is daarom uiterst belangrijk dat er een degelijk risicobeheer is dat onder de verantwoordelijkheid van de directie valt en waarvan de volledige organisatie doordrongen is. De reputatie van een bank is immers haar grootste troef.

Hoe ziet u de dialoog tussen de politieke en financiële wereld?

Bijzonder constructief. Ook al zijn de doelstellingen niet noodzakelijk dezelfde, we hebben dezelfde belangen. BNY Mellon is geen retailbank en we bekijken de zaken misschien anders, maar we waarderen dat alle partijen steeds met een open geest op zoek gaan naar de ideale oplossing.