Studie KU Leuven bevestigt belang van kredietverlening voor economie

De kredietverlening aan particulieren heeft een substantiële impact op de Belgische economie. Indien het hypothecair krediet en het consumentenkrediet tussen 1995 en 2013 een stagnatie gekend zouden hebben, zou het bruto binnenlands product (BBP) in België maar liefst 0,76% lager uitgevallen zijn op jaarbasis. 

Dat blijkt uit een recente studie die Prof. Dr. Nancy Huyghebaert van de KU Leuven heeft uitgevoerd naar het belang van kredietverlening aan particulieren voor de Belgische economie. Deze studie werd uitgevoerd met medewerking van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), één van de vijf deelverenigingen van Febelfin.

Impact op Belgische economie

De groei van het BBP in de periode 1995 - 2013 zou naar schatting meer dan driekwart procent (0,76%) lager gelegen hebben op jaarbasis indien de kredietverlening geen stijging gekend zou hebben (d.w.z. een groei in consumenten- en hypothecaire kredieten gelijk aan 0%).

“Indien de kredietverlening zich had gestagneerd tussen 1995 en 2013, was het BBP jaarlijks 0,76% lager geweest.”

Binnen dit percentage neemt het consumentenkrediet het grootste deel voor zijn rekening met 0,72%. Het hypothecair krediet zorgt voor 0,04%.

Impact op de consumptie

Uit de studie van de KU Leuven blijkt dat in 2013 10,41% van de consumptie gefinancierd werd via het consumentenkrediet (verrichtingen op afbetaling). Dit cijfer is (beperkt) stijgend over de tijd heen, maar dalend sinds 2011 (toen 11,09%).

In 2013 vertegenwoordigde het consumentenkrediet (verrichtingen op afbetaling) zo’n 5,52% van het BBP. Ook dit cijfer is dalend vanaf 2011.

Bovendien blijkt dat een toename van de consumentenkredieten belangrijker is dan een toename in het beschikbaar inkomen van de gezinnen om de groei van de consumptie te verklaren.

Belang voor sectoren

De sectoren die het meest beïnvloed worden door het consumentenkrediet zijn:

  • de auto-industrie
  • de productie van huishoudtoestellen
  • de meubelindustrie

Voor hypothecair krediet is dit logischerwijs de bouwsector. Hypothecaire kredieten helpen immers de gezinnen bij het financieren van de aankoop, bouw en verbouwing/renovatie van hun woning.

Procyclisch karakter van consumentenkredieten

Een andere belangrijke conclusie van de studie betreft het consumentenkrediet. Wanneer gezinnen geconfronteerd worden met een daling in hun beschikbaar inkomen gaan ze dit niet compenseren door meer consumentenkrediet op te nemen.

In economisch onzekere tijden worden aankoopbeslissingen vaak uitgesteld, terwijl ook de kredietgevers de terugbetalingscapaciteit strikter inschatten.

Meer informatie

De studie is hier terug te vinden.