Durfkapitaal: de goed omringde ondernemer wint

Kwaliteitsvolle financiering bieden aan goed onderbouwde projecten: dat is de doelstelling van de financiële sector. Als deze projecten jonge en beloftevolle ondernemingen betreffen, is bancair krediet niet altijd de meeste gepaste vorm om hun opstart te financieren. Ook een beursnotering of een uitgifte van ondernemingsobligaties is niet altijd aangewezen voor deze - vaak nog kleine en weinig winstgevende - ondernemingen. Financiering via durfkapitaal kan zich op dat ogenblik een onontbeerlijke oplossing tonen.

Generatiebrug

Een vlot functionerende markt van alternatieve financiering werkt als een maatstaf voor het vertrouwen in de toekomst en de gezondheid van ons financieel ecosysteem. Het geeft uiting aan de ondernemingsgeest én aan de wil tot samenwerking van verschillende generaties. Jeugdige ondernemers kennen de wereld van het internet, de hyperlinks en de sociale netwerken maar meer ervaren partners kunnen hen bijstaan met hun expertise en financiële hulp.

Net daarin schuilt de belangrijkheid van Business Angels. Deze (ex-) ondernemers werken samen met durfkapitaalfondsen en helpen bij de ontwikkeling van een gezond bedrijf. Bij de aanvang zorgen zij er via best practices voor dat de jonge ondernemer een goed voorbereid kredietdossier kan voorleggen aan de bank of de markten. Dankzij die steun kan een ondernemer zich ook beter toespitsen op de ontwikkeling van zijn businessmodel. Het succes van een onderneming hangt namelijk samen met een aantal zaken die weinig te maken hebben met het eigenlijke ondernemen. Denken we bv. aan financiering of governance.

Ook de durfkapitaalfondsen zelf spelen een doorslaggevende rol, en dit via de aanbreng van liquide middelen. Waar Business Angels doorgaans een bedrag vanaf 50.000 EUR inbrengen, zullen de fondsen van hun kant tot miljoenen kunnen investeren. Ook worden zij vaak opnieuw aangesproken voor een tweede kapitaalinbreng.

Partners

Binnen een durfkapitaalverhaal is een ondernemer dan ook niet langer degene die alle touwtjes in handen heeft maar wel een centrale schakel binnen een samenwerking van evenwaardige en elkaar aanvullende partners.

Ook het principe van one size fits all geldt niet meer. De financieringsbehoeften van een bedrijf worden bepaald door talrijke parameters. De bank speelt hierin een sleutelrol. Toch kan zij - door bv. een te geringe eigen inbreng of een weinig onderbouwd kredietdossier - niet altijd gevolg geven aan een kredietaanvraag. Dit wil niet zeggen dat de ondernemer zijn professionele droom meteen dient op te bergen en dat het verhaal voor de bank automatisch stopt. Wat de bank namelijk wel kan doen, is samen met de ondernemer nagaan wat de mogelijkheden zijn op het gebied van durfkapitaal en crowdfunding, hem naar passende gesprekspartners loodsen …  

Vaak is een ondernemer niet goed genoeg op de hoogte van de vele financieringsmogelijkheden of verliest hij zijn weg in de vele initiatieven en platformen die hiervoor bestaan. Nog meer dan vandaag, zal de bank - naast haar traditionele kredietverleningsrol -  dan ook een adviserende rol moeten opnemen om ondernemingen aan de juiste financiering te helpen.

Jean-Paul Rousseau, Director Financial Markets & Infrastructure @ Febelfin