Nieuwe studie KU Leuven bevestigt belang van kredietverlening voor Belgische economie

28 januari 2015

De kredietverlening aan particulieren (hypothecair krediet en consumentenkrediet) heeft een substantiële impact op de Belgische economie. Indien de kredietverlening een stagnatie gekend zou hebben tussen 1995 en 2013, zou het BBP in België op jaarbasis maar liefst 0,76% lager uitgevallen zijn. 

Dat blijkt uit een studie die Prof. Dr. Nancy Huyghebaert van de KU Leuven heeft uitgevoerd naar het belang van kredietverlening aan particulieren voor de Belgische economie.  De resultaten van deze studie werden vandaag bekend gemaakt op een persconferentie van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). 

Een andere belangrijke conclusie van de studie betreft het consumentenkrediet. Wanneer gezinnen geconfronteerd worden met een daling in hun beschikbaar inkomen, gaan ze dit ook niet compenseren door meer consumentenkrediet op te nemen.

Impact op Belgische economie

Uit de studie van de KU Leuven komt naar voren dat - meer nog dan in het verleden - zowel het consumentenkrediet als het hypothecair krediet een substantiële impact hebben op de Belgische economie.

Bijdrage aan het BBP

De groei van het BBP in de periode 1995 - 2013 zou naar schatting meer dan driekwart procent (0,76%) lager gelegen hebben op jaarbasis indien de kredietverlening geen stijging gekend zou hebben (d.w.z. een groei in consumenten- en hypothecaire kredieten gelijk aan 0%).

Binnen dit percentage neemt het consumentenkrediet het grootste deel voor zijn rekening met 0,72%. Het hypothecair krediet zorgt voor 0,04%.

Impact op de consumptie

Eind vorige week kondigde de Europese Centrale Bank een aantal ingrijpende maatregelen af die tot een toename van de consumptie zouden moeten leiden.

Uit de studie van de KU Leuven blijkt dat in 2013 10,41% van de consumptie gefinancierd werd via het consumentenkrediet (verrichtingen op afbetaling). Dit cijfer is (beperkt) stijgend over de tijd heen, maar dalend sinds 2011 (toen 11,09%).

In 2013 vertegenwoordigde het consumentenkrediet (verrichtingen op afbetaling) zo’n 5,52% van het BBP. Ook dit cijfer is dalend vanaf 2011.

Bovendien blijkt dat een toename van de consumentenkredieten belangrijker is dan een toename in het beschikbaar inkomen van de gezinnen om de groei van de consumptie te verklaren.

Belang voor sectoren

De sectoren die het meest beïnvloed worden door het consumentenkrediet zijn:

  • de auto-industrie
  • de productie van huishoudtoestellen
  • de meubelindustrie

Voor hypothecair krediet is dit logischerwijs de bouwsector. Hypothecair kredieten helpen immers de gezinnen bij het financieren van de aankoop, bouw en verbouwing/renovatie van hun woning.

Procyclisch karakter van consumentenkredieten

Uit de studie blijkt - in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen – dat gezinnen (en kredietverleners) een daling van het beschikbare inkomen niet “compenseren” door meer kredieten op te nemen (te verstrekken).

In economisch onzekere tijden worden aankoopbeslissingen vaak uitgesteld, terwijl ook de kredietgevers de terugbetalingscapaciteit strikter inschatten.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – im@febelfin.be).

De integrale studie, inclusief executive summary, is beschikbaar op de website van de Beroepsvereniging van het Krediet, rubriek Pers & cijfers > Dossiers & studies > Belang van krediet.

Meer over: