Nieuws

 • 2 september 2016

  Op 27 juli heeft de The European Systemic Risk Board (ESRB) de eerste “EU Shadow Banking Monitor” gepresenteerd. Diezelfde dag lanceerde de Europese Commissie een publieke consultatie voor een potentieel Europees regime voor individuele pensioenplannen. Op 29 juli publiceerde de Europese Bankautoriteit (EBA) de resultaten van de Europese stresstests.

 • 20 juli 2016

  Tijdens de ECOFIN vergadering van 12 juli werden een nieuwe Richtlijn voor een transparant belastingstelsel, het programma van het Slovaaks voorzitterschap en conclusies over de BASEL IV-hervormingen door de Europese Raad goedgekeurd. De Europese Commissie deed enkele voorstellen om de regelgeving over de Venture Capital Funds en de Europese Sociale Fondsen voor Ondernemerschap aan te passen. 

 • 12 juli 2016

  De Europese commissie wenst via een nieuwe garantieregeling de KMOs in de culturele en creativiteitssector te stimuleren. Ze lijstte ook enkele nieuwe anti-witwasmaatregelen op en lanceerde op 5 juli een publiek-privaat samenwerkingsakkoord over cybersecurity. Een dag later keurde het Europees Parlement de ‘Netwerk- en informatie beveiliging richtlijn’ goed.

 • 30 juni 2016

  Op 23 juni hielden de Britten een referendum over de vraag of ze al dan niet lid zouden blijven van de Europese Unie. De onverwachte negatieve uitkomst van dit referendum wierp een schaduw op de normale werkzaamheden van de Europese Unie deze week. 

 • 22 juni 2016

  Op 17 juni werd de laatste ECOFIN meeting onder de vleugels van het Nederlandse voorzitterschap gehouden waarbij onder andere raadsconclusies over het Europees depositoverzekeringsstelsel werden aangenomen. Op die dag werd ook een werkdocument van het Europees Parlement over dit onderwerp gepubliceerd. 

 • 9 juni 2016

  Na een succesvol eerste jaar, pakt de Europese Commissie uit met de verwezenlijkingen van het Europees Investeringsplan en stippelt zij de te volgen weg uit voor de komende jaren. Daarnaast lanceerde de Commissie enkele publieke consultaties in het domein van financiële diensten.

 • 4 mei 2016

  Op 19 april onthulde de Europese Commissie zijn nieuwe plannen voor de digitalisering van de Europese industrie. Tijdens het EUROFI seminarie lag de focus op de economische en monetaire uitdagingen, de nieuwe trends in de financiële sector en financiering van de Europese economie. Ten slotte vond op 22 april een informele ECOFIN vergadering plaats.

 • 27 april 2016

  De Europese commissie presenteerde een actieplan om het huidige BTW-systeem aan te pakken en is verheugd over de nieuwe wetgeving ter bescherming van persoonlijke gegevens, aangenomen door het Europees Parlement. Ten slotte stelde zij enkele nieuwe regels voor om belastingontduiking tegen te gaan.

 • 5 april 2016

  In de loop van de komende weken bundelt de Europese Commissie alle standpunten van de belanghebbenden in verband met de insolventieregelgeving. Ook komt er een publiek overleg met als doel een gunstig EU-klimaat voor starters en dankzij een amendement op de Solvency II-wet worden investeringen in Europese infrastructuurprojecten eenvoudiger en aantrekkelijker.

 • 24 maart 2016

  Op 10 maart nam de ECB verschillende monetaire beslissingen omtrent rentetarieven, het aankoopprogramma voor activa en herfinancieringstransacties. Daarnaast bevestigde de Europese Raad zijn doelstellingen op vlak van migratie, werkgelegenheid, economische groei en competitiviteit, klimaat en energie.

Pagina's