Nieuws

 • 11 mei 2015

  Het Europees Parlement en de Raad bereikte op 5 mei 2015 een politiek akkoord omtrent het voorstel tot een herziening van de Richtlijn betalingsdiensten. De dag nadien presenteerde de Europese Commissie uitvoerig haar plannen om een Digitale Eengemaakte Markt te creëren.

 • 6 mei 2015

  Op 24 en 25 april vonden in Riga twee sessies plaats van een informele meeting van de ECOFIN. Verschillende onderwerpen (Europese economische situatie, Capital Markets Union,…) werden besproken. Op 28 april stelde de Europese Commissie een Europese Veiligheidsagenda voor. De dag nadien keurde het Europese Parlement een wetsvoorstel goed met betrekking tot Monetaire Marktfondsen. U kan hierover meer informatie vinden in onze EU Flash.

 • 29 april 2015

  Op 20 april 2015 heeft de Raad van de EU een verordening aangenomen betreffende maximale interbancaire vergoedingen voor betalingen met debet- en kredietkaarten. De Raad heeft ook zijn standpunt aangenomen inzake nieuwe regels ter voorkoming van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Diezelfde dag heeft de Raad een verordening vastgesteld die ervoor moet zorgen dat er meer kapitaal beschikbaar komt voor langetermijninvesteringen in de Europese economie. 

 • 26 maart 2015

  Op 18 maart 2015 presenteerde de Europese Commissie een pakket fiscale transparantiemaatregelen. De volgende dag concludeerde het ook onderhandelingen betreffende een nieuw akkoord van fiscale transparantie met Zwitserland om de belastingontduiking te bestrijden.

 • 18 maart 2015

  Op 10 maart 2015 werd een Ecofin meeting gehouden om verschillende onderwerpen zoals het Europees Fonds voor Strategische Investeringen te behandelen. Diezelfde dag stemde  de plenaire van het Europese Parlement over de  “Regulation on Interchange Fees for Card-based Payment”. Op 11 maart 2015 gaf  het Letse voorzitterschap van de Raad aan  bereid te zijn  om de informele trialoog-vergaderingen met het Europees Parlement te hervatten met het oog op een akkoord over de  ontwerprichtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging.

 • 10 maart 2015

  Op 24 februari 2015 besliste de raad van toezichthouders van de European Banking Authority om een transparantie oefening op te zetten in 2015. Op 2 en 3 maart 2015 vond de ‘Competitiveness Council’ plaats waarbij thema’s zoals de “ EU’s single market” en “de digitale eeuw” besproken werden. In onze EU Flash kan u meer informatie vinden over deze onderwerpen.

 • 3 maart 2015

  Op 25 februari 2015 nam de Europese Commissie een volgende stap in het ‘European Semester Cycle’ door de beslissingen van het College voor te stellen. De dag nadien keurde het ECON Comité een wetsvoorstel goed met betrekking tot monetaire marktfondsen. U kan hierover meer informatie vinden in onze EU Flash.

 • 24 februari 2015

  Op 17 februari 2015 besliste de raad van bestuur van de Europese Investeringsbank dat kleine en middelgrote bedrijven in Europa nog voor de zomer moeten kunnen genieten van de eerste beschikbare fondsen van het nieuwe Europese Fonds voor Strategische Investeringen. ...

 • 18 februari 2015

  Op 5 februari 2015 publiceerde de Europese Commissie haar economische winterprognoses. Op 10 februari heeft de Raad van de EU een akkoord met het Europees Parlement over aangescherpte regels ter voorkoming van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme op goedgekeurd. ...

 • 4 februari 2015

  Op 27 januari 2015 werd een Ecofin meeting gehouden om verschillende onderwerpen zoals het Europees Fonds voor Strategische Investeringen te behandelen. De volgende dag gaf de Europese Commissie een aanzet om de werkzaamheden betreffende de  eenmaking van de kapitaalmarkten op te starten.

Pagina's