Nieuws

 • 2 juni 2016

  Dankzij de Europese basisbankdienst kan elke burger voor een beperkt bedrag een zichtrekening bij een bank openen en diverse bankverrichtingen verrichten. Dit recht geldt eveneens voor vluchtelingen en asielzoekers. Ngo’s en hulporganisaties hebben echter aangegeven dat hierover bepaalde onduidelijkheden bestaan. Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen heeft Febelfin, in samenwerking met haar leden, een FAQ opgesteld die toelichting geeft over de meest gestelde vragen.

 • 13 januari 2016

  Vandaag publiceert een expertengroep, gemandateerd door minister Johan Van Overtveldt, zijn rapport omtrent de toekomst voor het Belgisch financieel landschap. Febelfin, de federatie voor de financiële sector in België, juicht elk initiatief toe dat hierover wil nadenken.

 • 18 juni 2015

  De nieuwste Febelfin newsletter is zopas gelanceerd. De editie werd volledig gewijd aan duurzaamheid en laat het woord aan Sabine Denis, Luc Van Liedekerke en Michel Vermaerke. Benieuwd welke link zij hebben met duurzaamheid en wat zij hierover te vertellen hebben? U ontdekt het in onze boeiende rondetafelgesprek! 

 • 16 maart 2015

  Willen de kinderen van vandaag de bankiers van morgen worden? Wij deden de test en vroegen een resem kids naar hun droomberoep. Ballerina, eerste minister, bakker,... Er passeerden heel wat beroepen de revue maar bankier, nee, daar pasten de kinderen liever voor. Een ding staat vast: willen we morgen een gezonde bankensector met een goede reputatie, dan moeten wij die vandaag vormen.

 • 21 oktober 2014

  Onze economie is een gegeven van vraag en aanbod. De uiteindelijke keuze van een product of een dienst hangt af van diverse, en voor iedereen verschillende, factoren. Een van die factoren kan de vraag zijn: heeft het gekozen product of de aangeboden dienst een sociaal luik? 

 • 17 oktober 2014

  De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) - in de volksmond antwitwascel genaamd - heeft in 2013 voor 1,18 miljard EUR aan misdaadgeld opgespoord en doorgemeld aan de gerechtelijke autoriteiten. Hiervoor krijgt ze de hulp van instellingen die verdachte transacties melden.

 • 16 oktober 2014
  Duurzaamheidsrapport Febelfin

  In 2013 werd 3,05 miljard EUR opgehaald via duurzame spaarproducten. Een jaar eerder bedroeg dit nog 2,41 miljard EUR. Als we naar de duurzame beleggingen kijken, zien we in 2013 een daling tegenover het jaar ervoor: van 8,7 miljard EUR naar 7,7 miljard EUR. Toch tekent deze daling zich niet af in het aanbod aan kwalitatieve, duurzame beleggingsmogelijkheden.

 • 15 oktober 2014
  Febelfin bijdrage aan Bank-en Financiewezen over financiële geletterdheid

  "Financiële ongeletterdheid blijft tot op de dag van vandaag soms een ‘verborgen’ begrip. In een welvarend land als België wordt er al snel vanuit gegaan dat iedereen perfect het financiële en economische reilen en zeilen kent, begrijpt en bevat. Verschillende studies tonen echter aan dat dit niet het geval is voor de gemiddelde Belg."

 • 29 september 2014

  Vrijdag 26 september 2014 vond het Wefin event “5 leading ladies in finance looking ahead” plaats. Bijna 140 vrouwen tekenden present om te netwerken en geïnspireerd te worden door het panelgesprek met 5 topvrouwen uit de financiële sector. Christine Van Rijsseghem, Hilde Duson, Annik Bosschaerts, Sylvie Huret en Marcia De Wachter begeesterden met hun eigen, soms eigenzinnige, kijk op de financiële sector en de positie van de vrouwelijke bankmedewerkers in deze vaak mannelijke wereld.

 • 12 mei 2014

  Recent onderzoek van Optima en de Vlerick Business School leert dat slechts 42% van de Belgen zich financieel gelukkig zou voelen. Een bevinding die in lijn ligt met die van vorig jaar (toen toonde 38% van de Belgische burger zich gelukkig op financieel vlak).

Pagina's