Nieuws

 • 10 oktober 2014

  Het regeerakkoord van 8 oktober maakt gewag van een verhoging van de beurstaks. Een dergelijke fiscale verhoging kan de fondsenbelegger op twee vlakken treffen: bij de verkoop van kapitalisatiedeelbewijzen door de spaarder en in het kader van actief portefeuillebeheer. BEAMA is verontwaardigd over deze maatregel en pleit dan ook voor een behoud van maximum plafonds en voor een standstill van de taks op beursverrichtingen voor fondsen. De actuele tarieven geheven op collectieve beleggingen zijn reeds bijzonder hoog (een veelvoud) in vergelijking met andere financiële instrumenten.

 • 12 september 2014

  De Belgische fondsensector kende gedurende het tweede trimester van 2014 een toename met 6,4 % en dit onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen. Eind juni 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 130,10 miljard EUR.

 • 27 juni 2014

  De Belgische fondsensector kende gedurende het eerste trimester van 2014 een toename met 4,0 % en dit voornamelijk onder impuls van koerswinsten in tweede lijn aangevuld met netto inschrijvingen. Eind maart 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 122,28 miljard EUR. Gedurende gans 2013 steeg de Belgische fondsensector met 10,98 miljard EUR, ofwel 10,3%.

   

 • 18 maart 2014

  De Belgische fondsensector kende gedurende het vierde trimester van 2013 een toename met 4,0 % en dit voornamelijk onder impuls van netto inschrijvingen. Eind december 2013 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 117,53 miljard EUR. Doordat eveneens de voorgaande kwartalen van 2013 gekenmerkt werden door netto inschrijvingen, aangevuld met koerswinsten, is de Belgische fondsensector met 10,98 miljard EUR, ofwel 10,3%, gestegen in de loop van 2013.

 • 19 december 2013

  Begin januari 2014 treden verschillende nieuwe regels in werking. Ook worden de resultaten zichtbaar van verscheidene projecten waaraan de financiële sector in de loop van 2013 gewerkt heeft in overleg met verschillende stakeholders.

 • 12 december 2013

  De Belgische fondsensector kende gedurende het derde trimester van 2013 een toename met 2,8 % en dit voornamelijk onder impuls van netto inschrijvingen. Eind september 2013 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 112,98 miljard EUR daar waar dit eind juni 2013 109,90 miljard EUR bedroeg.

 • 13 september 2013

  De fondsensector zet ook in het 2de kwartaal haar groeiritme door onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen.

  De Belgische fondsensector kende gedurende het tweede trimester van 2013 een toename met 0,5 % en dit voornamelijk onder impuls van netto inschrijvingen. Eind juni 2013 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 109,16 miljard EUR daar waar dit eind maart 2013 108,58 miljard EUR bedroeg.

   

 • 1 juli 2013

  De Belgische fondsensector kende gedurende het eerste trimester van 2013 een toename met 1,9 % en dit voornamelijk onder impuls van netto inschrijvingen, in tweede lijn aangevuld met koerswinsten van onderliggende activa. Eind maart 2013 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 108,58 miljard EUR daar waar dit eind december 2012 106,55 miljard EUR bedroeg.

 • 5 juni 2013
  Febelfin en het Belgisch Financieel Forum nodigen u van harte uit op hun debatsessie “Uitdagingen voor een Belgische financiële sector ten dienste van mens en economie”, op woensdag 5 juni 2013 te Bergen.
 • 30 mei 2013

  Febelfin en het Financieel Forum hebben gisterenavond, 29 mei 2013, een debatsessie gehouden over de uitdagingen waar de financiële sector vandaag en de komende jaren voor staat. Verschillende prominenten uit de bancaire, politieke en universitaire wereld deden hun visie uit de doeken.

Pagina's