Nieuws

 • 4 mei 2016

  Op 19 april onthulde de Europese Commissie zijn nieuwe plannen voor de digitalisering van de Europese industrie. Tijdens het EUROFI seminarie lag de focus op de economische en monetaire uitdagingen, de nieuwe trends in de financiële sector en financiering van de Europese economie. Ten slotte vond op 22 april een informele ECOFIN vergadering plaats.

 • 27 april 2016

  De Europese commissie presenteerde een actieplan om het huidige BTW-systeem aan te pakken en is verheugd over de nieuwe wetgeving ter bescherming van persoonlijke gegevens, aangenomen door het Europees Parlement. Ten slotte stelde zij enkele nieuwe regels voor om belastingontduiking tegen te gaan.

 • 5 april 2016

  In de loop van de komende weken bundelt de Europese Commissie alle standpunten van de belanghebbenden in verband met de insolventieregelgeving. Ook komt er een publiek overleg met als doel een gunstig EU-klimaat voor starters en dankzij een amendement op de Solvency II-wet worden investeringen in Europese infrastructuurprojecten eenvoudiger en aantrekkelijker.

 • 24 maart 2016

  Op 10 maart nam de ECB verschillende monetaire beslissingen omtrent rentetarieven, het aankoopprogramma voor activa en herfinancieringstransacties. Daarnaast bevestigde de Europese Raad zijn doelstellingen op vlak van migratie, werkgelegenheid, economische groei en competitiviteit, klimaat en energie.

 • 17 maart 2016

  In het kader van de Week van het Geld lanceert het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) op vrijdag 18 maart de gloednieuwe website allesovercenten.be, die specifiek gericht is naar jongeren. 

 • 7 maart 2016

  In februari hebben de EU-leiders tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad een overeenstemming bereikt over een nieuwe regeling voor het VK binnen de EU. Op 24 februari heeft de Europese Bankenautoriteit haar nieuwe Europese stresstest gelanceerd voor 2016. Een dag later heeft de Europese Commissie haar Digital Economy and Society Index gepubliceerd, waarin België een goede score behaalde.

 • 4 maart 2016

  De nieuwste editie van de Febelfin 360° newsletter is uit! Vraagt u zich ook af wat de toekomst is van de financiële sector in België? Een groep van acht experten heeft zich een jaar lang over deze vraag gebogen, op vraag van Minister Johan Van Overtveldt. Febelfin sprak af met drie leden van deze expertengroep voor een boeiend rondetafelgesprek. 

 • 16 februari 2016

  Tijdens de ECOFIN meeting van 12 februari, raakten de Europese Ministers van Financiën het eens over een concreet tijdschema voor de implementatie van de maatregelen tegen de financiering van terrorisme en belastingontduiking en werd het EU-budget voor 2017 onder de loep genomen. Enkele dagen later lanceerde de Europese Commissie het ‘Online Dispute Resolution platform’. 

 • 9 februari 2016

  Op 3 februari presenteerde de Europese Commissie haar actieplan ter versterking van de strijd tegen de financiering van terrorisme. Enkele dagen later sprak Andrea Enria, de Voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA), over de uitdagen voor de instelling in 2016.

 • 2 februari 2016

  Op 25 januari organiseerde het Economisch en financieel comité een hoorzitting over virtuele munten. Het REFIT platform hield haar eerste vergadering en zal suggesties van burgers, ambtenaren en ondernemers voor een meer efficiënte EU-wetgeving analyseren. Enkele dagen later presenteerde de Europese Commissie de Anti Tax Avoidance package voor een gecoördineerde aanpak voor fraudebestrijding via fiscale wetgeving.

Pagina's