Nieuwe sensibiliseringscampagne Febelfin waarschuwt voor phishing

04/10/2017

Vandaag lanceert Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, een nieuwe sensibiliseringscampagne tegen phishing. Nog steeds trappen heel wat mensen in de val van internetfraudeurs en geven ze hun pincode of de codes van hun kaartlezer door via e-mail of telefoon. Een bank zal dat echter nooit vragen. Krijgt u toch zo’n verzoek, dan is dat een poging tot fraude.

Workshop “Financiering van KMO’s”

Bent u een leergierige KMO’er op zoek naar inspiratie? Of deelt u graag ervaringen met experten en collega’s? Dan is de Workshop “Financiering van KMO’s” iets voor u! U krijgt de kans om deel te nemen aan verschillende workshops met thema’s als leasing, bankfinanciering, risicokapitaal en ondersteunende overheidsmaatregelen.

Hypothecair krediet 1ste trimester 2014: verdere daling aanvragen en verstrekkingen

09/05/2014

In het eerste trimester van dit jaar werden er 42.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van ongeveer 4,5 miljard EUR. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) vandaag heeft gepubliceerd. 

27/01/2014

Het concept van de volksleningen is de laatste maanden herhaaldelijk in het nieuws geweest.

Maar wat is het juist en hoe werkt het? Febelfin tracht in een korte videoboodschap de belangrijkste informatie mee te geven:

Meer over:

+88,1 miljard euro extra

03/09/2012

Banken pompten sinds 2007 88,1 miljard euro extra in de Belgische economie

24/09/2018

Het aantal kredietaanvragen steeg in augustus 2018 met meer dan 9% ten opzichte van augustus 2017. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag iets meer dan 12% hoger. In augustus 2018 steeg het aantal verstrekte kredieten met meer dan 11%. In bedrag is bijna 18% meer krediet verleend dan in augustus 2017.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1.

Kredietaanvragen

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In augustus 2018 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met meer dan 9% in vergelijking met augustus 2017. In bedrag was er een stijging met iets meer dan 12% ten opzichte van vorig jaar.

De stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken: de kredieten voor de aankoop van een woning (+7%), de bouw van een woning (+8,6%), voor de aankoop met renovatie (+4,1%), voor de verbouwing van een woning (+4,7%), voor andere doeleinden (+33%), maar vooral ook op vlak van het aantal externe herfinancieringen (+21%).

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In augustus 2018 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten iets meer dan 11% hoger dan in augustus 2017. Het overeenstemmende kredietbedrag steeg eveneens, met bijna 18%.

De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (+12%), voor de bouw van een woning (+20%), voor de verbouwing van een woning (+8%), voor de aankoop met verbouwing (+10,5%) en voor externe herfinancieringen (+6,5%).

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij de persdienst van Febelfin (02 507 68 31 – press@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.


Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over:
21/09/2018

Febelfin heeft vandaag tijdens haar Raad van Bestuur een charter rond genderdiversiteit ondertekend. De doelstelling is om gelijke en eerlijke jobkansen te bieden aan zowel mannen als vrouwen in de financiële sector. Het charter is een belangrijke, eerste stap naar meer genderevenwicht. De komende maanden wordt gewerkt aan de concrete uitwerking van het charter. 

Hoewel 51% van de werknemers binnen de banken een vrouw is, groeien zij moeilijk door naar een leidinggevende positie: slechts 25% van dergelijke functies wordt door een vrouw bekleed. In de raden van bestuur loopt dit aantal verder terug naar 1 op 5.

Het charter is een belangrijke stap om deze cijfers een halt toe te roepen en vrouwen vlotter hun weg te laten vinden naar een leidinggevende positie binnen de financiële sector.

Samen met Women in Finance, een (ongeveer) 25-koppige groep van organisaties uit - onder meer - de brede financiële sector zal Febelfin de komende maanden meer concrete doelstellingen uitwerken. Deze zullen later op het jaar voorgesteld worden tijdens een evenement.

Meer over:
15/09/2018

Opiniestuk Febelfin in De Tijd

De “herdenking” van de start van de financiële crisis van 10 jaar geleden toont aan dat de relatie tussen de samenleving en de burgers enerzijds en de banken anderzijds nog steeds niet genormaliseerd is. De achterdocht en het wantrouwen blijft groot. Dit ondanks het gegeven dat de sector er intussen toch wel helemaal anders uit ziet dan 10 jaar geleden. Banken in België zijn kleiner en robuuster geworden. Producten zijn eenvoudiger geworden. Toezichthouders kunnen wangedrag met naam en toenaam aanklagen (“naming and shaming”) en mystery shoppen. Klokkenluiders zijn beschermd.  Er zijn heel wat structurele hervormingen geweest die de Belgische banken stabieler en schokbestendiger gemaakt hebben.

Maar met kapitaal, regelgeving en toezicht alleen koopt men duidelijk niet veel vertrouwen. Wie vergeten was hoe diep de financiële crisis de burger heeft geraakt, was meteen terug bij de les. Het spreekwoord “vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard” is hier perfect van toepassing. Vertrouwen moet je verdienen, elke dag opnieuw. Een illustratie van hoe je vertrouwen wint is de schijnbare tegenstelling tussen het vertrouwen in de bank als instelling en het vertrouwen in de bankier. De instelling scoort zeer slecht en blijft in het illustere gezelschap van andere instellingen als bv. de politiek helemaal onderaan de ladder bengelen. Het vertrouwen in de individuele bankier daarentegen, de man of vrouw van vlees en bloed die we ontmoeten in ons eigen dorp, is groot. We vertrouwen hem of haar onze persoonlijke of ondernemersdromen toe, en hebben veel vertrouwen dat veel van onze persoonlijke gegevens er in veilige handen zijn.

Het geeft aan dat we de relatie kunnen verbeteren door vooral daarop in te zetten. Het individuele, persoonlijke contact verbeteren. De dromen van de klanten echt op de eerste plaats stellen. Zorgen dat we de meest klantvriendelijke zijn op de belangrijkste momenten in het leven van onze klanten, maar ook als ze in moeilijkheden zijn. Mee de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen oplossen, zoals de vergrijzing en de nood aan een veel duurzamere planeet en samenleving. Of de garantie creëren op langdurige tewerkstelling. Die zaken waarvan mensen echt wakker liggen.

Voor de sector is het 5 voor 12...

Als de financiële sector zijn vandaag belangrijke plaats in de samenleving wil behouden of verbeteren zal het ambitieniveau omhoog moeten. Gaan voor de beste en meest transparante financiële producten, de hoogste graad van cyberveiligheid en gegevensbescherming. Een betere planeet nastreven door radicaal te kiezen voor duurzame investeringen en financieringen. De klant wil veiligheid én klantvriendelijkheid, rendement én bescherming, digitaal bankieren én persoonlijk contact, maatwerk én lage tarieven. De klant heeft gelijk. Als onze banken daarvoor gaan zal het vertrouwen terugkeren.

Meer over:
13/09/2018

Na het Radio 1 interview van Karel Van Eetvelt over het vertrouwen in de banksector, verscheen er gisteren in De Standaard een lezersbrief waarin de houding van de sector aan de kaak wordt gesteld. Een antwoord kon dan ook niet uitblijven.

Beste mevrouw…

Vooreerst dank voor uw duidelijke brief waarin u terecht stelt dat onze banken in eerste instantie zelf moeten zorgen dat ze het vertrouwen van de burger terugverdienen. Dat is ook wat ik gisteren op radio 1 heb gezegd. Ze moeten dat doen door veel meer dan vroeger het maatschappelijke belang en de behoeften van hun klanten centraal te stellen in hun beleid. Dat is ook de handschoen die Febelfin wil opnemen. Mee werk maken van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de vergrijzing en de nood aan een veel duurzamere maatschappij en economie.

Als belangrijke financier van burgers en ondernemers en als ontwikkelaar van spaar- en beleggingsproducten kunnen we dat door meer dan in het verleden radicalere keuzes te maken voor mens en planeet. Uiteraard ook door klantvriendelijke oplossingen te zoeken die het dagdagelijks omgaan met geld gemakkelijker maar vooral ook transparanter maken. Ook daarvoor zijn we goed geplaatst en ook die ambitie hebben we.

We moeten ook transparanter zijn over onze kosten en hoe we die aanrekenen. Maar die kosten zijn er wel. Het veilig verplaatsen van geld van A naar B, zekerheid geven dat het op de juiste rekening terecht komt, controleren dat het niet over witwasoperaties gaat, vraagt én inzet van zeer goed werkende IT-systemen én van mensen. De bedrijven die dat ontwikkelen en de mensen die dat werk verrichten moeten correct betaald worden. Het is een misvatting te denken dat de klant die deze diensten gebruikt daarvoor niet zou moeten betalen. Ik hoop dat u het daarover met mij eens bent.

Ik vraag je niet om ons op basis van deze brief te vertrouwen. Je mag ons gerust kritisch blijven volgen. Ik hoop wel van harte dat we binnen enkele jaren samen kunnen zeggen dat het Belgisch bankenlandschap wel terug je vertrouwen verdient.

Karel Van Eetvelt

Meer over:

Fraude via internetbankieren stijgt tijdens eerste zes maanden van 2018

13/09/2018

In de eerste zes maanden van 2018 vonden 2.650 fraudes via internetbankieren plaats. Bijna altijd maakten de fraudeurs gebruik van phishing: ze “visten” naar de bancaire codes van de consument om geld te kunnen stelen van diens rekening.

Pagina's