Nieuwe sensibiliseringscampagne Febelfin waarschuwt voor phishing

04/10/2017

Vandaag lanceert Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, een nieuwe sensibiliseringscampagne tegen phishing. Nog steeds trappen heel wat mensen in de val van internetfraudeurs en geven ze hun pincode of de codes van hun kaartlezer door via e-mail of telefoon. Een bank zal dat echter nooit vragen. Krijgt u toch zo’n verzoek, dan is dat een poging tot fraude.

Workshop “Financiering van KMO’s”

Bent u een leergierige KMO’er op zoek naar inspiratie? Of deelt u graag ervaringen met experten en collega’s? Dan is de Workshop “Financiering van KMO’s” iets voor u! U krijgt de kans om deel te nemen aan verschillende workshops met thema’s als leasing, bankfinanciering, risicokapitaal en ondersteunende overheidsmaatregelen.

Hypothecair krediet 1ste trimester 2014: verdere daling aanvragen en verstrekkingen

09/05/2014

In het eerste trimester van dit jaar werden er 42.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van ongeveer 4,5 miljard EUR. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) vandaag heeft gepubliceerd. 

27/01/2014

Het concept van de volksleningen is de laatste maanden herhaaldelijk in het nieuws geweest.

Maar wat is het juist en hoe werkt het? Febelfin tracht in een korte videoboodschap de belangrijkste informatie mee te geven:

Meer over:

+88,1 miljard euro extra

03/09/2012

Banken pompten sinds 2007 88,1 miljard euro extra in de Belgische economie

16/03/2018

Op de laatste dag van de Week van het Geld nemen we even de tijd om stil te staan bij enkele cijfers rond het centrale thema dat de FSMA dit jaar koos: ‘Uw krediet … gewikt en gewogen’. Bij de start van het initiatief maakte de opleidingstak van de FSMA, Wikifin, de resultaten bekend van haar enquête naar het leengedrag van 1000 Belgen. Uit de bevraging blijkt dat twee op de drie Belgen ooit al een krediet heeft afgesloten.

Kredieten ondersteunen de economie

66 procent van de Belgen ging al een krediet aan. Gezinnen met een hoger inkomen (3001 euro of meer) lenen in het algemeen wel vaker: 80% onder hen leent of heeft dat al gedaan.

Het hoeft niet te verbazen dat we in de meeste gevallen een krediet aangaan om een woning aan te kopen of te bouwen. Uit de statistieken van de Beroepsvereniging voor het Krediet (BVK) blijkt dat er in 2017 bijna 243.000 hypothecaire kredietovereenkomsten werden afgesloten voor een totaalbedrag van 31 miljard EUR (exclusief herfinancieringen).

De lage rentevoeten blijken dus, net als de voorbije jaren, een sterk ondersteunend effect te hebben gehad op de kredietaanvragen en de kredietverlening.

Bij het consumentenkrediet daalde het aantal uitstaande kredieten. Toch werden er in 2017 meer dan 770.000 kredieten verstrekt om de consument toe te laten zijn projecten te realiseren en de economie te ondersteunen.

De consument kan voor tal van uitgaven een consumentenkrediet krijgen, maar zowel uit de bevraging van de FSMA als uit de cijfers van de BVK blijkt dat vooral de autolening populair is bij onze landgenoten. Het aantal autoleningen blijft dan ook elk jaar stijgen. Vorig jaar werden 192.000 nieuwe auto’s met een lening gefinancierd, zo leert onderstaande tabel van de BVK.

Bron: BVK, statistieken 2017

Afbetalingsproblemen blijven beperkt

Uit de enquête van de FSMA werd duidelijk dat de Belg maandelijks gemiddeld 863,85 euro afbetaalt en dat de meerderheid die maandelijks af te betalen sommen vrij goed in de hand houdt.

Febelfin verwijst in dit verband naar het statistisch verslag van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) dat zowel voor het hypothecair als het consumentenkrediet een positieve evolutie toont, met minder achterstallige kredieten.

Van de hypothecaire leningen wordt het overgrote deel stipt afbetaald: in slechts 1 procent van alle verleende woonkredieten is er een betalingsachterstand. “Dat percentage steeg na de financiële crisis licht tot 1,3 procent, maar is nu terug aan het dalen”, aldus Peter Neefs, diensthoofd van de CKP, eerder deze week.

Zelfde vaststelling voor het consumentenkrediet: het aantal achterstallige kredieten neemt af. Terwijl de wanbetalingen bij hypothecaire kredieten altijd al laag zijn geweest en de afgelopen jaren zijn blijven dalen, wordt het consumentenkrediet wel beïnvloed door de algemene economische situatie. Goede economische tijden betekenen bijvoorbeeld meer kredietverlening en minder wanbetalingen.

Het feit dat de wanbetalingen miniem blijven, is een teken dat kredietgevers maximale inspanningen leveren om terugbetalingsproblemen zo beperkt mogelijk te houden. Ze zetten volop in op verantwoorde kredietverlening en een gezond kredietbeleid, zowel in het belang van de klant als van de kredietgever.

Hoe de kredietgevers dat doen? Voordat ze een krediet verlenen, maken ze een grondige analyse van de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemer(s). Pas als die analyse positief is, zal een krediet worden toestaan.

Verder moedigen ze kredietnemers die terugbetalingsmoeilijkheden ondervinden aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de kredietgever zodat er samen een oplossing kan worden gevonden.

Meer info

De volledige studie van de FSMA en Wikifin is beschikbaar op wikifin.be.

Het statistisch verslag van de CKP vindt u hier.

Meer over:

Online strijd tussen leerlingen van het secundair tijdens de ‘internationale interactieve quiz rond geldzaken’

13/03/2018

120 klassen in België nemen het morgen tegen elkaar op tijdens de eerste editie van de  interactieve geldquiz van Wikifin.be (het programma financiële educatie van de FSMA) en Febelfin. Op het wedstrijdprogramma: 20 vragen over financiële onderwerpen uit het dagelijkse leven. De klas die het hoogst scoort, mag op uitstap naar Londen en neemt op 8 mei deel aan de Europese finale. Wie zich daar tot winnaar kroont, mag 3.000 euro meenemen naar zijn school.

12/03/2018

Voor de ondersteuning van de activiteiten van het Belgisch Financieel Forum, waar Febelfin VZW lid van is, zijn wij momenteel op zoek naar een halftijds freelance redactiesecretaris (m/v) op tijdelijke basis (3 maanden, mogelijks verlengbaar).

Het Belgisch Financieel Forum organiseert voordrachten en colloquia en geeft een aantal publicaties uit over actuele financiële en economische thema's. Het belangrijkste bestuursorgaan van het Belgisch Financieel Forum is het Steering Committee, dat de algemene beleidslijnen uitzet. Buiten Brussel wordt elk regionaal Forum geleid door een regionaal comité. Het overleg tussen het Forum in Brussel en de regionale comités verloopt via het Coördinatiecomité.

Beschrijving

 • Je verzorgt het redactiesecretariaat van de gedrukte tijdschriften van het Belgisch Financieel Forum:
  • Bank- en Financiewezen (economisch-financieel tijdschrift van het Forum – 3 nummers per jaar)
  • Bank- en Financieel Recht (juridisch-financieel tijdschrift van het Forum – 6 nummers per jaar)
 • Je zorgt voor de voorbereiding van de vergaderingen van de redactiecomités. Je woont die vergaderingen bij en zorgt voor de administratieve verwerking erna (verslag, contacten met auteurs en uitgeverij, opstellen en doen naleven van jaartiming, oppervlakkig nazicht van eerste proefdrukken in overleg met de uitgeverij Larcier, …).
 • Je zorgt i.s.m. andere leden van het Belgisch Financieel Forum voor de opmaak van de digitale newsletter van het Bank- en Financiewezen (6 nummers per jaar).
 • Je neemt deel aan de vergaderingen van het Coördinatiecomité.
 • Je zorgt voor de opvolging van de organisatie van voordrachten en colloquia waar Febelfin voor aangeduid is. 

Profiel

 • Je bent een goede communicator, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je hebt affiniteit met de financiële sector.
 • Je weet prioriteiten te stellen en hebt een praktische ingesteldheid.
 • Je handelt loyaal en te goeder trouw.  
 • Je bent je bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een sectorfederatie.
 • Je bent Nederlandstalig of Franstalig en beheerst zeer goed de andere landstaal. Je beschikt tevens over een goede kennis van het Engels.

Aanbod

 • Je vervoegt een ambitieus team in een sterk uitgebouwde organisatie die actief is op het kruispunt van het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappij, en in een sector die in volle evolutie is.
 • Je kan rekenen op reële verantwoordelijkheden en flexibiliteit in de organisatie van je werk en de uitbouw van je functie.
 • Je krijgt toegang tot een uitgebreid netwerk in de financiële wereld.
 • Vergoeding overeen te komen, in functie van je ervaring.

Belangstelling

Voel je je aangesproken? Stuur dan asap je gedetailleerd curriculum vitae met een korte motivatiebrief aan Wien De Geyter, Aarlenstraat 82 te 1040 Brussel of via e-mail naar soc@febelfin.be. Je mag rekenen op een snelle en discrete behandeling.

Meer over:
12/03/2018

Vandaag maakt de Europese Commissie een nieuw pakket maatregelen en voorstellen bekend ter ondersteuning van de Kapitaalmarktenunie. Zo werkte de Commissie een REFIT-voorstel uit voor ICBE’s, nieuwe regels voor overdrachten van claims en vorderingen en een wetgevingsvoorstel voor gedekte obligaties.

REFIT-voorstel voor ICBE’s

Om de verdere verdieping van de Kapitaalmarktenunie te ondersteunen, stelt de Europese Commissie ook voor om de interne markt voor beleggingsfondsen verder uit te werken. Dit is essentieel om Europese burgers meer kansen te geven om te sparen en beleggen. Het voorstel van de Europese Commissie omvat een programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving inzake ICBE-beleggingsfondsen en wil een aantal specifieke onderwerpen in de operationele distributie van ICBE’s verder harmoniseren, zoals:

 • Pre-marketing en marketing: er zijn nog steeds verschillen tussen de lidstaten als het gaat om het onderscheid tussen bijvoorbeeld algemene bekendheidspubliciteit tegenover een echter promotieactie voor een product. Sommige lidstaten hebben hiervoor nationale regels opgesteld, andere lidstaten niet. Een vermogensbeheerder die zich wil promoten bij het publiek met het oog op latere distributie van producten in verschillende lidstaten, kan een dergelijke actie nog steeds niet “in één beweging” lanceren. 
 • Deregistratie van fondsen: hoewel de vermogensbeheerder zelf beslist om een product niet langer in een bepaalde lidstaat te commercialiseren, stellen een aantal lidstaten een reeks voorwaarden om een dergelijke “deregistratie” formeel toe te staan.
 • Reguleringskosten en benoeming van lokale agenten: vermogensbeheerders willen meer transparantie over de NCA-vergoedingen voor de behandeling van de verschillende aanvragen die vermogensbeheerders verplicht moeten indienen bij de toezichthouders. Verder is het in een aantal lidstaten nog steeds verplicht voor buitenlandse vermogensbeheerders die niet in de lidstaat zijn gevestigd, om een lokale agent aan te wijzen voor die lidstaat als vertegenwoordiger om de klanten en de autoriteiten een contactpunt in hun eigen rechtsgebied aan te bieden.

Nieuwe regels voor overdrachten van claims en vorderingen

De Europese Commissie stelt ook nieuwe regels voor inzake het recht dat van toepassing is op overdrachten van claims en vorderingen. Dergelijke overdrachten zijn vaak noodzakelijk om liquiditeit te verschaffen op de kapitaalmarkten, bijvoorbeeld in het kader van herfinancieringstransacties of als onderdeel van effectisering.

Dit voorstel is een goede zaak. De marktspelers hebben immers meer rechtszekerheid nodig over welke wetten van toepassing zijn wanneer zij claims en vorderingen gebruiken om in hun financieringsbehoeften te voorzien. Meer rechtszekerheid kan ervoor zorgen dat deze verrichtingen minder ingewikkeld worden en sneller verlopen.

Gedekte obligaties

De Europese Commissie heeft een wetgevingsvoorstel voorbereid dat het veilig gebruik van een EU-label voor gedekte obligaties (covered bonds) binnen de interne markt mogelijk maakt. De verschillen tussen de huidige nationale regelingen voor deze obligaties zouden worden weggewerkt. De bonds zouden ook een voorkeursbehandeling krijgen op het vlak van kapitaalvereisten.

Een label voor gedekte obligaties kan de markten helpen zich verder te ontwikkelen en meer beleggers uit derde landen aan te trekken. Bovendien moet het label ook de vergelijkbaarheid tussen de landen verbeteren, de versnippering verminderen en grensoverschrijdende beleggingen bevorderen in overeenstemming met de CMU-doelstellingen.

De Belgische banksector verwelkomt alvast het initiatief van de Commissie om de markten voor gedekte obligaties te versterken en heeft er alle vertrouwen in dat de Belgische wetgeving al in ruime mate overeenstemt met het EU-kader dat is voorgesteld.

Met dit nieuwe pakket aan maatregelen, wetgevingsvoorstellen en initiatieven wil de Europese Commissie de ontwikkeling van de Europese Kapitaalmarktenunie verder verdiepen.

Meer over:
08/03/2018

Vandaag maakt de Europese Commissie een nieuw pakket maatregelen en voorstellen bekend ter ondersteuning van de Kapitaalmarktenunie. Zo werkte de Commissie een actieplan uit voor fintech en duurzame financiën en een voorstel voor regels inzake crowdfunding.

Actieplan voor fintech

De Europese Commissie heeft een actieplan uitgewerkt om financiële technologie in de EU verder te ondersteunen. Met dit plan wil de Commissie eerst en vooral een Europees regelgevend kader ontwikkelen voor crowdfundingplatformen zodat deze platformen hun diensten makkelijker kunnen aanbieden over de grenzen van verschillende lidstaten heen. Nu verschillen de wettelijke vereisten voor deze platformen nog van lidstaat tot lidstaat.

Daarnaast wil de Commissie het toezicht op de fintechsector in de EU in elke lidstaat naar hetzelfde niveau tillen, met oog voor de mogelijke risico’s maar zonder innovatie te belemmeren.

Ten slotte wil de Commissie de cyberweerbaarheid van de financiële sector versterken. De financiële sector is immers meer dan andere sectoren het doelwit van cyberaanvallen. De Commissie zal daarom een ECB-initiatief ondersteunen voor een kader dat financiële instellingen test op mogelijke zwakke plekken. Ook moet waardevolle informatie over cyberaanvallen vlotter kunnen worden uitgewisseld tussen banken.

De financiële sector ondersteunt de inspanningen van de Commissie. De aandachtspunten rond cyberveiligheid en geharmoniseerde regelgeving dragen bij tot een robuuste financiële sector en een gezond concurrentieklimaat, wat uiteindelijk allemaal ten goede komt van de consument.

Actieplan voor duurzame financiën

Voor het actieplan met aanmoedigingsmaatregelen voor duurzame financiën baseerde de Commissie zich op de aanbevelingen in het eindverslag van de HLEG over duurzame financiën.

In het actieplan wordt eerst en vooral een taxonomie en label voor duurzame financiële producten voorgesteld. Er is nood aan een duidelijke omschrijving van wat nu precies moet worden verstaan onder “groene financiële producten”. De financiële sector juicht deze taxonomie toe, maar merkt op dat er ook rekening moet worden gehouden met de bredere maatschappelijke impact, en dus de volledige waardeketen.

Daarnaast worden fiduciaire verplichtingen voorgesteld voor vermogensbeheerders. Vermogensbeheerders moeten rekening houden met duurzaamheid wanneer ze geld beheren voor anderen. De klanten hebben het recht om te weten hoe duurzaam hun beleggingen zijn.

Ten slotte wil de Commissie groene beleggingen aanmoedigen met de invoer van de zogenaamde “green supporting factor” door in eerste instantie de kapitaalvereisten voor bepaalde klimaatvriendelijke investeringen, zoals energie-efficiënte hypotheken of koolstofarme auto’s, te verlagen.

De Belgische financiële sector ondersteunt de aanbevelingen van de HLEG on Sustainable Finance en vinden deze aanbevelingen een nuttige basis voor beleidsinitiatieven op EU en nationaal niveau. Volgens de financiële sector is het essentieel dat groene projecten financieel-economisch niet onterecht benadeeld worden ten opzichte van niet-groene projecten. Toch meent de sector dat bij groene beleggingen enige voorzichtigheid geboden is: groen betekent niet risicovrij. Kapitaalvereisten en eventuele maatregelen moeten zijn gebaseerd op een duidelijke EU-classificatie.

Europees kader voor crowdfunding

De Europese Commissie heeft ook een wetgevingsvoorstel uitgewerkt voor een Europees kader voor crowdfunding en peer-to-peer financiëring, een voorstel dat de Belgische financiële sector ook steunt.

Crowdfunding is immers voor veel bedrijven een steeds belangrijkere alternatieve financieringsbron, vooral voor projecten die niet in aanmerking komen voor risicokapitaal of bankfinanciering. Nu verschillen de regels voor crowdfunding van lidstaat tot lidstaat waardoor crowdfundingplatformen te maken krijgen met juridische belemmeringen en extra complexiteit.

Het voorstel is bedoeld om naast de bestaande nationale regeling, een specifieke EU-regeling te voorzien die het grensoverschrijdende aanbod van crowdfundingdiensten bevordert, belemmeringen wegwerkt en de interne markt voor crowdfundingdiensten ondersteunt. Bovendien sluit de aanpak die de Europese Commissie voorstelt aan bij het Belgische wettelijke kader voor crowdfunding.

Met dit nieuwe pakket aan maatregelen, wetgevingsvoorstellen en initiatieven wil de Europese Commissie de ontwikkeling van de Europese Kapitaalmarktenunie verder verdiepen. 

Meer over:

Pagina's