Parlementaire activiteit m.b.t. de financiële sector van 13 t.e.m. 17 mei 2013

13/05/2013

Kamer

AGENDA

Plenum

/

Commissies

Opvolgingscommissie financiële crisis (maandag 13/05, om 15u)

 • Hoorzitting met de heer Karel De Boeck, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité, Dexia NV. – Vergadering met gesloten deuren

Opvolgingscommissie financiële crisis (dinsdag 14/05, om 10u)

 • Hoorzitting met de heer Herman Daems, voorzitter van de raad van bestuur, BNP Paribas Fortis;  en de heer Maxime Jadot, voorzitter van het directiecomité, BNP Paribas Fortis. 

Commissie Justitie (dinsdag 14/05, om 10u15 en om 14u15)

 • Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding (art. 8 tot 10), nr. 2763/1. (Sluiting en stemmingen).
 • Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake - Geamendeerd door de Senaat, nrs. 2463/8 en 9.

Commissie Bedrijfsleven (dinsdag 14/05, om 14u15)

 • Vraag van de heer Jenne De Potter over "de taks op de levensverzekeringen" (nr. 16080).
 • Vraag van mevrouw Veerle Wouters over "de informatie verstrekt door Wikifin" (nr. 16188).
 • Vraag van mevrouw Isabelle Emmery over "de monitoring van de kredietverlening aan bedrijven en kleine kmo's" (nr. 16308).
 • Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne over "mobiel betalen" (nr. 17817).

Commissie Justitie (woensdag 15/05, om 10u15)

 • Wetsvoorstel (Charles Michel, Carina Van Cauter, Daniel Bacquelaine, Marie-Christine Marghem, Philippe Goffin) tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, teneinde voorrechten in te stellen ten gunste van de slachtoffers van strafbare feiten, nrs. 2428/1 en 2. Advies van het Rekenhof.
 • Wetsvoorstel (Olivier Maingain, Damien Thiéry, Bernard Clerfayt) tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, teneinde een voorrecht in te stellen ten gunste van de slachtoffers van strafbare feiten, nrs. 2436/1 en 2. Advies van het Rekenhof. 
 • Hoorzitting met:
  • de heer Jacques Van Compernolle, emeritus professor aan de "UCL";
  • de heer Léon-Hubert Oldenhove de Guertechin, voorzitter van de commissie voor de financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders;
  • mevrouw Marleen Flamand, raadgever, en de heer Johan Espeel, eerste attaché Financiën, vertegenwoordigers van de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken;
  • mevrouw Annie Devos, directeur-generaal Justitiehuizen bij de FOD Justitie.

Commissie Binnenlandse zaken (woensdag 15/05, om 14u)

 • Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding (art. 11 en 12), nrs. 2763/1, 3 en 4.

Commissie Financiën (woensdag 15/05, om 14u15)

 • Wetsontwerp houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, nr. 2769/1. 
 • Wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, nr. 2770/1. (Pro memorie).
 • Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop, nr. 2771/1. (Pro memorie).
 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij, nr. 2772/1. (Pro memorie).
 • Vraag van de heer Georges Gilkinet over "de kapitaalsverhogingen voor Dexia die de Belgische Staat heeft doorgevoerd" (nr. 17200).
 • Vraag van mevrouw Meyrem Almaci over "het vertrek van de heer Mariani" (nr. 17219).
 • Vraag van mevrouw Christiane Vienne over "de belasting op financiële transacties" (nr. 17331).
 • Vraag van mevrouw Meyrem Almaci over "Europa en de Tobintaks" (nr. 17563).
 • Vraag van mevrouw Meyrem Almaci over "de Tobintaks en Febelfin" (nr. 17677).
 • Vraag van de heer Alain Mathot over "de regeling betreffende de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten" (nr. 17354).
 • Vraag van de heer Peter Dedecker over "de kredietverlening aan kmo's" (nr. 17434).
 • Vraag van de heer Peter Dedecker over "de kredietvoorwaarden bij hypothecaire kredieten" (nr. 17542).
 • Vraag van de heer Georges Gilkinet over "het loon- en bonusbeleid van de bank Belfius voor het jaar 2012" (nr. 17568).
 • Vraag van de heer Luk Van Biesen over "de gesplitste aankoop en de schenking vooraf" (nr. 17623).
 • Vraag van de heer Olivier Maingain over "de antimisbruikbepalingen en de verwarring omtrent de gesplitste aankoop" (nr. 17729).
 • Vraag van de heer Hagen Goyvaerts over "het gewijzigde inzicht inzake de fiscale behandeling van de gesplitste aankoop van onroerend goed" (nr. 17753).
 • Vraag van mevrouw Veerle Wouters over "het voortschrijdend inzicht van de administratie met betrekking tot een schenking gevolgd door een gesplitste aankoop van een onroerend goed" (nr. 17761).
 • Vraag van de heer Olivier Destrebecq over "de negatieve gevolgen van de hervorming van de notionele-interestaftrek" (nr. 17660).
 • Vraag van mevrouw Meyrem Almaci over "Royal Park Investments (RPI)" (nr. 17678).
 • Vraag van mevrouw Meyrem Almaci over "eventuele witwaspraktijken van BNP Paribas in Afrika" (nr. 17688).

 

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Economie

 • Banken.- Bankwaarborg voor huurders.- Voorwaarden (Jean-Marc Delizée, PS, 333)

Aan Min. Justitie

 • Het Centraal Bestand van Beslagberichten (CBB). - Evaluatie. - Werking. (MV 17600) (kristien Van Vaerenbergh, N-VA, 920)
 • Omzetting van de Europese richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. (MV 16867) (Georges Gilkinet, Ecolo-Groen, 931)

Aan Min. Financiën

 • FATCA-onderhandelingen met de VS. (MV 17155) (Dirk Van der Maelen, sp.a, 384)
 • Uitwisseling van gegevens via dubbelbelastingverdragen (Dirk Van der Maelen, sp.a, 389)

 

Antwoorden op schriftelijke vragen

/

Antwoorden op vragen in plenaire zitting

/

Wetsontwerpen en –voorstellen & recente documenten

 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft (Nr. 2800).

 

Senaat

AGENDA

Plenum

/

Commissie(s)

Commissie Justitie (dinsdag 14/05, om 14u15)

 • Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds (van mevrouw Güler Turan en de heren Bert Anciaux en Ludo Sannen); nr. 5-1017/1.-

 

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Financiën

 • Cybercriminaliteit in de bankwereld (Nele Lijnen, Open Vld, 5-8975)

 

            

Antwoorden op schriftelijke vragen (tekst nog niet beschikbaar op site)

/

Vragen om uitleg

/

Antwoorden op vragen om uitleg

/

Mondelinge Vragen

/

Antwoorden op mondelinge vragen

/

Wetsontwerpen en –voorstellen

Meer over: