Parlementaire activiteit m.b.t. de financiële sector van 21 t.e.m. 25 april 2014

23/04/2014

Kamer

AGENDA

Plenum (dinsdag 22/04, om 10u en om 14u15 – Hervatting van de agenda woensdag 23/04, om 14u15 en om 17u + eventuele hervatting op donderdag en vrijdag)

 • Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk, nrs 3490/1 en 2.
 • Wetsvoorstel (de heer Alain Mathot, mevrouw Isabelle Emmery en de heren Olivier Henry en Olivier Destrebecq) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de tax shelter uit te breiden tot mode- en designontwerpen, nr. 2655/1.
 • Wetsvoorstel (de heren Olivier Destrebecq, Philippe Goffin, Alain Mathot, Luk Van Biesen en Josy Arens) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de tax shelter-regeling uit te breiden, nr. 2674/1.
 • Voorstel van resolutie (de heren Alain Mathot, Olivier Henry en Christophe Lacroix en mevrouw Christiane Vienne) over een betere tax-shelterregeling, nrs 2777/1 en 2.
 • Wetsvoorstel (de heren Olivier Destrebecq, Luc Gustin, Charles Michel en Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een in tax shelter gespecialiseerd controlecentrum op te richten, nrs 2906/1 tot 3.
 • Wetsvoorstel (de dames Muriel Gerkens en Meyrem Almaci en de heer Georges Gilkinet) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de tax shelter-regeling te hervormen met het oog op een betere ondersteuning van het creatieproces en van de diversiteit in de filmsector, nr. 3275/1.
 • Wetsontwerp betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, nrs 3497/1 en 2.

Commissies          

/

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Fraudebestrijding    

 • Bestrijding van grote fiscale fraude en witwaspraktijken (MV 22523) (Benoît Drèze, cdH, 211)

Antwoorden op schriftelijke vragen

 • Groot aantal niet-terugbetaalde kredieten (MV 21716) (Valérie Warzée-Caverenne, 606, 20/02/2014)
 • Bedrijven. - De Kredietbemiddelaar (MV 22876) (Mathias De Clercq, 392, vraag van 27/03/2014)
 • De "kredietunies" (MV 22877) (Mathias De Clercq, 393, vraag van 27/03/2014)
 • Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden - Weghalen van geld dat geparkeerd is in belastingparadijzen (QO 22391) (Georges Dallemagne, 919, vraag van 24/03/2014)
 • Aangifte van buitenlandse rekeningen (Dirk Van der Maelen, 324, vraag van 19/03/2014)
 • De aangifte van buitenlandse rekeningen (Dirk Van der Maelen, 812, vraag van 17/03/2014)

Antwoorden op vragen in plenaire zitting

/

Wetsontwerpen en –voorstellen & recente documenten

/

Senaat

AGENDA

Plenum (donderdag 24/04 om 10u, hervatting van de agenda om 14u en 19u, eventuele hervatting van de agenda op vrijdag 25/04 om 10u, 14u en 19u)

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
 • Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 36/45 in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België
 • Wetsontwerp houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I)
 • Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (II)
 • Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
 • Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de Tax Shelter-regeling ten gunste van audiovisueel werk
 • Wetsontwerp betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen; Stuk 53-3497/1 en 2.
 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen; Stuk 53-3500/1.

Commissie(s)

Commissie Financiën (woensdag 23/04, om 10u15 en 14u15)

 • Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (II); nr. 5-2851/1.-
 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet; nr. 5-2843/1.-
 • Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 36/45 in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België; nr. 5-2845/1.-
 • Wetsontwerp betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen; nr. 53-3497/1.-

Commissie Sociale aangelegenheden (woensdag 23/04, om 10u15)

 • Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank; nr. 53-3499/1.-
 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen; nr. 53-3500/1.-

Commissie Justitie (woensdag 23/04, om 10u15)

 • Wetsontwerp houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I);

VRAGEN

Schriftelijke vragen

/

Antwoorden op schriftelijke vragen (tekst nog niet beschikbaar op site)

 • Strijd tegen fiscale fraude en witwasserij - Cashbetaling - Consumptiegoederen - Beperking - 3000 euro - Communicatie - Controles – Sancties (Fabienne Winckel, 5-11116, vraag van 13/02/2014)
 • Detroit - Faillissement - Gevolgen voor Dexia (Bert Anciaux, 5-9744, vraag van 24/07/2013)
 • Banken - Klantengegevens - Verkoop aan derden - Bankgeheim - Expliciete toestemming - Identiteitsdiefstal - Privacy-commissie (Martine Taelman, 5-11215, vraag van 11/03/2014)

Vragen om uitleg

/

Antwoorden op vragen om uitleg

/

Mondelinge Vragen

/

Antwoorden op mondelinge vragen

/

Wetsontwerpen en –voorstellen

/

Meer over: